Limburger Koerier/Jaargang 87/Nummer 35/Verkennersvereeniging

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Verkennersvereeniging
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 11 februari 1932
Titel Kessel. Verkennersvereeniging
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 87, 35
Editie, pg [Dag], tweede blad, 4
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein
Kessel.

VERKENNERSVEREENIGING.

      In de zaal van dhr. Hendriks alhier werd door de tooneelclub der Verkennersvereeniging opgevoerd: Het kostbare Leven van Gerard Nielen. Alvorens te beginnen, gaf de Aalmoezenier der Ver. de Weleerw. Heer Kapelaan een beknopt overzicht over oorsprong, wezen en doel der R. K. Verkennersvereeniging. Niettegenstaande het feit, dat de spelers voor den eersten keer voor ’t voetlicht kwamen en dan nog wel in een veeleischend stuk als dit, was het spel zeer goed onder elk opzicht. Ook het tooneeldecor, werk van den schilder Heinrich Windhausen alhier voldeed ten zeerste.
      In den laatsten tijd zijn hier vele concerten gegeven, doch een vollere zaal is er nauwelijks ooit geweest: er waren bij de vier honderd toeschouwers. Ook was het gehoor een en al geestdrift van het begin tot het einde en er werd uitbundig gelachen.