Limburger Koerier/Jaargang 87/Nummer 47/De tramlijn Roermond-Vlodrop

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De tramlijn Roermond—Vlodrop
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 25 februari 1932
Titel De tramlijn Roermond—Vlodrop
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 87, 47
Editie, pg [Dag], tweede blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.ml
Auteursrecht Publiek domein

De tramlijn Roermond—Vlodrop.

Eénparig verzet tegen opheffing.— Raadsbesluiten der betrokken gemeenten.

      De verschillende publicaties van den laatsten tijd over de voorgenomen opheffing der tramlijn Roermond—Vlodrop door de Limburgsche Trawegmaatschappij hebben de gemeenten uit de betrokken streek, nl. Melick-Herkenbosch, St. Odiliënberg, Posterholt en Vlodrop mobiel gemaakt.
      Toen is het plan ontworpen tot een gezamenlijk protest tegen de opheffing der genoemde tramlijn, als zijnde in verschillende opzichten strijdig geacht met het belang der streek.
      Een concept protest-schrijven is ontworpen, dat aan de gemeenteraden van bovengenoemde plaatsen ter goedkeuring werd voorgelegd.
      De Raad van Posterholt en die van St. Odiliënberg vergaderden Woensdagmorgen en keurden verzending van dit gezamenlijk schrijven met algemeene stemmen goed.
      De gemeenteraad van Vlodrop hechtte in zijn bijeenkomst van Woensdag-middag eveneens met algemeene stemmen zijn goedkeuring aan het te verzenden schrijven, dat gericht wordt tot den Minister van Waterstaat, terwijl afschrift van den brief zal worden gegeven o.a. aan Gedep. Staten van Limburg.
      Het gemeentebestuur van Melick-Herkenbosch zal dezer dagen beslissen over dit schrijven, naar wij vernemen in een vergadering van Vrijdagavond a.s.

      In het schrijven wordt de aandacht erop gevestigd, dat de vier bovengenoemde gemeenten voor de totstandkoming der tramlijn Roermond—Vlodrop tezamen een f 65000 hebben bijgedragen, terwijl nooit van dit geld rente is ontvangen.
      Nu op het einde van 1931 de vrachttarieven wat verminderd zijn — volgens het oordeel van adressanten waren de tarieven tot dan toe zoo hoog, dat landbouw en industrie vrijwel onmogelijk van het tramvervoer konden gebruik maken — verwacht men, dat een en ander aanleiding zal geven tot meer vervoer.
      In verband met een en ander verzoeken de gemeentebesturen der betrokken streek met allen aandrang aan den Minister het daarheen te leiden, dat de tram Roermond-Vlodrop niet wordt opgeheven.
      Van Directie-zijde der L.T.M, vernemen we, dat een verlaging der tarieven op deze lijn aan het einde 1931 niet is toegepast.
      Vermoedelijk wordt hier gedoeld op een ingevoerde regeling van reductie op vervoertarieven bij bepaalde hoeveelheden.
      In het algemeen is het vrachtvervoer op de lijn Roermond—Vlodrop heel laag geweest, zóó danig dat herhaaldelijk getracht is door het treffen van bijzondere regelingen het tram-goederenvervoer te vergrooten: zonder voldoende resultaten.
      Het stukgoederen-vervoer is ook op deze lijn — evenals trouwens het geheele zg. binnenverkeer op de overige tramlijnen — gering.