Limburger Koerier/Jaargang 87/Nummer 61/Het zilveren priesterfeest van pastoor Lenders te Heerlerbaan

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het zilveren priesterfeest van pastoor Lenders te Heerlerbaan
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 12 maart 1932
Titel Het laatste nieuws. Heerlen. Het zilveren priesterfeest van pastoor Lenders te Heerlerbaan.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 87, 61
Editie, pg [Dag], derde blad, 6
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

HET ZILVEREN PRIESTERFEEST VAN PASTOOR LENDERS TE HEERLERBAAN.

      Zooals we reeds in het kort meldden viert de Zeer Eerw. Heer G. J. H. Lenders op 16 Maart a.s. zijn zilveren Priesterfeest. Zijne Eerwaarde werd geboren te Maasbree in 1883, op 16 Maart 1907 tot Priester gewijd. Zijne Priesterlijke loopbaan begon hij in datzelfde jaar als kapelaan te Leveroy, was achtereenvolgens van 1909 tot 1912 als kapelaan te Roggel, van 1912 tot 1924 als kapelaan te Hoensbroek en 1924 tot 1931 als Rector te Sibbe en Yzeren. Als rector te Sibbe heeft hij aldaar de R. K. Kerk gebouwd. Zijne benoeming tot Pastoor te Heerlerbaan in 1931, als opvolger van den Zeer Eerw. Heer Erens, was dan ook een groote overgang. Van Rector van het stille landelijke dorpje Sibbe werd hij als Herder aangesteld, van de in het hartje van de mijnstreek gelegen en grootendeels uit arbeiders bestaande parochie Heerlerbaan. Zijne Eerw. was echter geen onbekende in de Mijnstreek, zijne twaalfjarige loopbaan als Kapelaan te Hoensbroek, precies in den tijd, dat de mijnindustrie zich het meest ontwikkelde, maakte den overgang voor hem, dan ook niet zoo groot. Met veel ijver heeft hij zich dan ook op de zielzorg van de aan zijne zorgen toevertrouwde nieuwe parochie toegelegd en het zal den sympatieken Herder bij zijn zilveren Priesterfeest niet aan belangstelling van zijn parochianen en oud-parochianen ontbreken.
      Zooals wij reeds mededeelden, draagt de viering op verzoek van den jubilaris zelf, een uitsluitend Kerkelijk karakter, ze zal plaats vinden op den tweeden Paaschdag. De Eerw. Heer Kapelaan Luchtman, zijn ijverige medehelper, heeft zooals bekend het initiatief opgevat, hem met medewerking van de parochianen bij die gelegenheid de ontbrekende acht Kruiswegstaties te schenken. Deze Kruiswegstaties waarvan er reeds zes geschonken zijn, worden vervaardigd in het atelier van den Heer Windhausen te Roermond. Ongetwijfeld zal den jubilaris, wiens grootste streven, naast de zielzorg, de verfraaiing van het huis God is, dit geschenk zeer aangenaam en welkom zijn.
      Ook wij wenschen hem, bij zijn zilveren feest geluk en hopen dat hij nog vele jaren als Pastoor der Parochie Heerlerbaan mag werkzaam zijn tot heil van de aan zijne zielzorg toevertrouwde geloovigen. Ad multos annos.