Limburger Koerier/Jaargang 87/Nummer 64/De Passie Onzes Heeren

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Passie Onzes Heeren
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 16 maart 1932
Titel De Passie Onzes Heeren
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 87, 64
Editie, pg [Dag], tweede blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

DE PASSIE ONZES HEEREN.

      De R. K. Bond voor Groote Gezinnen afdeeling Roermond hield Dinsdagavond in het Christoffelhuis een goed bezochte ledenvergadering waarop aalmoezenier Hoen een lezing met lichtbeelden hield over bovengenoemd onderwerp.
      De voorzitter dhr Turlings hield in zijn openings- en welkomst-woord een korte inleiding over de waardigheid en eer van het moederschap, terwijl hij daarnaast heeft gewezen op het treurig feit, dat Roermond blijkens de laatste statistische gegevens zich onder de Limburgsche steden kenmerkt door een zeer laag geboorten-cijfer.
      Aalmoezenier Hoen heeft vervolgens een interessante lezing met lichtbeelden gehouden over het Lijden van Christus, een en aander aan de hand van de wijze van uitbeelding in de groote Passiespelen van Oberammergau. Spr. vond daarbij gelegenheid belangwekkende bijzonderheden mede te deelen over het ontstaan van deze tienjaarlijksche spelen en over de organisatie en voorbereiding dezer voorstellingen, welke een wereldvermaardheid genieten.
      Met een zeer kort dank- en slotwoord werd de bijeenkomst gesloten.