Limburger Koerier/Jaargang 88/Nummer 123/Vierde Roermondsche Industrie Beurs

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vierde Roermondsche Industrie Beurs
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 26 mei 1933
Titel Midden-Limburg. Vierde Roermondsche Industrie Beurs. Plechtige opening door loco-burgemeester Evers
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 88, 123
Editie, pg [Dag], 4
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

MIDDEN-LIMBURG

Vierde Roermondsche Industrie Beurs.

Plechtige opening door loco-burgemeester Evers.

      Het Instituut der Roermondsche Beurzen voor handel, industrie en nijverheid, mag zich nog steeds in een onverzwakte belangstelling van autoriteiten en publiek, alsmede in een animeerende deelname der zakenmenschen, verheugen.
      En al is het spookbeeld der malaise bij handel industrie en nijverheid in deze streek ook lang niet onopgemerkt gebleven, toch is deze vierde jaarlijksche Roermondsche Beurs wat de deelname betreft, volkomen geslaagd.
      Al hebben we den indruk, dat het aantal exposanten niet zóó groot is als vorige jaren, de ingenomen stands-rumtie is zeker zoo uitgebreid; bovendien is de verscheidenheid van tentoongestelde artikelen zéér interessant, terwijl de kwaliteit der verschillende exposities minstens zoo goed is als in vorige jaren.
      Een groot voordeel van deze beurs is de ruime inrichting en het goede overzicht van het geheel.
      De organisators hebben eer van hun werk: de reclame, de ontvangst en de regeling der openings-plechtigheid, alsook de indeeling der tentoonstellingsruimte, maakten een uitstekenden indruk.
      In de cabaret-zaal, fleurig met palmgroen en gezellige ritjes ingericht, had om 12 uur de

OFFICIEELE OPENING

der V.R.I.B. plaats door loco-burgemeester Chr. Evers.
      Aanwezig waren hierbij o.a. de Roermondsche raadsleden Cornelis, dr. Rieter, Heynen, Pauli, Turlings en Linssen, de Commissaris van Politie dhr. Odekerken, de voorzitter van den R.K. Roerm. Middenstand dhr. C. O. H. Peters, burgemeester van Geldrop Linne, aalmoezenier Hoen, alsmede afgevaardigden van verschillende vereenigingen ter plaatse. Verder was een afvaardiging van een a.s. tentoonstelling te Helmond aanwezig, en dan natuurlijk vrijwel alle standhouders der Beurs.
      De voorzitter van het V.R.I.B.-bestuur, dhr. Fr. Cleef, heeft de verschillende autoriteiten verwelkomd, gesproken over het succes van vorige beurzen en gewezen op het welslagen dezer V.R.I.B., [in] welk verband hij dank bracht voor den grooten steun van alle zijden ontvangen. Hij hoopte dat deze Beurs, een hernieuwd bewijs van energië en goede koopmanschap, alle gewenschte resultaten zal opleveren.
      Dhr. Evers, loco-burgemeester, wees op de toenemende belangstelling voor deze beurzen, sprak zijn sympathie uit voor het hier tot uiting komende streven naar verlevendiging van handel, industrie en nijverheid en verklaarde hierna de V.R.I.B. voor geopend
      Nadat het Nederl. volkslied door het orkest was gespeeld, werd besloten tot verzending van een telegram aan burgemeester Waszink, waarin de beste wenschen voor een spoedig herstel zouden vervat zijn.
      De autoriteiten maakten vervolgens een rondgang langs de mooie stands op de Beurs, welke alle een ruime aandacht waard zijn.
      Over hetgeen op de Beurs te zien is, zullen we in een volgend nummer wat meer vertellen: gebrek aan plaatsruimte belet dit thans.
      De V.R.I.B. werd des middags om twee uur voor het publiek opengesteld.

GEWIJZIGDE LIJST STANDHOUDERS

      Firma Berbers. Koolstraat.
      N. V. Isenef & Co., Den Haag.
      Firma Bleekrode, Den Haag.
      P. Houben, Bergstraat.
      Firma P. M. Courtens, Maastricht.
      Firma Fr. Cremers, Roermond.
      Firma Waterreus Roermond.
      Haco’s Handelsmaatschappij Maastricht.
      C. Lichtenberg Drukkerij, Roermond.
      P. Sluis’ Pluimvee & Vogelvoederfabrieken N. V. Weesperkarspel.
      Firma P. Cleef, Paredisstraat Roermond.
      Firma Jer Helgers Markt Roermond.
      v. Berkels Patent Rotterdam.
      Raab’s Distilleerderij, Roermond Herkenbosch.
      Firma J. H. Habets, Grootestraat, Baarlo.
      Pierre Franken, Roermond.
      J. H. Bremmers, Brugstraat Roermond.
      Gebr. Voestermans, Roermond.
      Gulpener Bierbrouwerij, Afd. Natuurazijn, Gulpen.
      Cillekens Körner, Roermond.
      J. Hinssen, Rijwielhandel, Roermond.
      Fa. J. Köhler, Mauritslaan 17, Rijswijk.
      Ned. Borstel Centrale Rijswijk.
      A.V.O. Brusselschestraat 84, Maastricht.
      Chroom Industrie „Bofu” Ing. Funke, Swalmen.
      N.V. Vereenigde Hollandsche Azijnfabrieken, den Haag.
      Nedam Garage, Roermond, Dir. Gertsen.
      Roermondsche Aquarium Vereeniging „Scalare”, Roermond.