Limburger Koerier/Jaargang 88/Nummer 72/Autobus gaat de tram vervangen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Autobus gaat de tram vervangen
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 25 maart 1933
Titel Autobus gaat de tram vervangen
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 88, 72
Editie, pg [Dag], vijfde blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein
Autobus gaat de tram vervangen.

      ROERMOND. — De Limburgsche Tramwegmaatschappij gaat voort met het „in andere banen leiden” van haar openbare middelen van vervoer: de tijd van de stoomtram als verkeersmiddel gaat langzamerhand als afgedaan beschouwd worden, omdat dit middel van vervoer in dezen tijd van gemakkelijk en economisch vracht- en personen-vervoer niet meer aan de gestelde eischen kan voldoen.

Limburger Koerier vol 088 no 072 (Munsterkerk, Roermond).jpg

      De felle concurrentie van de autobus zoowel voor goederen- als personenvervoer heeft zich terdege doen gevoelen op de tramlijnen-exploitatie, in zoodanige mate zelfs, dat verschillende tramlijnen bij het weinige goederenvrachtverkeer, het zeldzame stukgoederen-vervoer en ’t minieme getal personen dat nog per tram wil reizen, inderdaad niet meer exploitabel bleken.
      De L.T.M. heeft toen een vastberaden besluit genomen, welke van vastberadenheid en zakelijk inzicht getuigt. Eerst werd de tramlijn Roermond-Vlodrop opgeheven en vervangen door een autobusdienst; een dezer dagen heeft zij officiëel vergunning verkregen voor het exploiteeren van een autobuslijn ter vervanging van de tramlijn oermond–Meyel.
      Deze wijziging zal ongetwijfeld slachtoffers veroorzaken bij het personeel: het onderhoud van deze lijnen hield begrijpelijk een aantal wegwerkers en toezicht- en controleerend personeel aan het werk. En deel dezer menschen zal vanzelfsprekend moeten ontslagen worden, alhoewel het aantal ontslagenen natuurlijk niet tot het minimum zal beperkt worden.
      Zakelijk beschouwd is echter de door de L. T. M. gevolgde exploitatie-wijziging te waardeeren, omdat zij slechts op die wijze meent te kunnen geraken tot een niet-verlles-gevend beheer.
      Toen indertijd de plannen tot omzetting van tram in autobusverbinding op de lijn Roermond–Vlodrop bekend werden, is er uit de betrokken streek een hevig en algemeen protest opgegaan, omdat men voor een isolement van verschillende plaatsen vreesde en het – zij het dan heel gering – goederenvervoer in gevaar meende te zien gebracht.
      De autobusdienst kwam er toch, en van verdere actie heeft men niets meer vernomen. De bezwaren, welke men aanvankelijk heeft geopperd, verstilden, en de autobus-verbinding is rendabeler gebleken dan de weinig gebruikte tram, op welker exploitatie het dure lijn-onderhoud zwaar drukte.
      Ook tegen de opheffing van de tramlijn Roermond–Meyel waren nog wat bezwaren, maar ook deze heeft men niet zwaar laten wegen.
      De autobus-verbindingen hebben dan ook wel bewezen beter in de behoeften en eischen van het reizend publiek te kunnen voorzien dan de trams, terwijl voor het vrachtvervoer particuliere vrachtauto-diensten beschikbaar zijn, dat de noodzakelijkheid voor de L.T.M. om op haar autobus-diensten ook nog met het vrachtvervoer rekening te houden, voorloopig althans niet aanwezig is, terwijl voor het locale klein-vrachtvervoer een overvloed van plaatselijke vrachtrijders, b.v. van Roermond uit, zorg draagt.
      Zullen de tramlijnen Roermond–Ittervoort en Roermond–Roosteren het op den duur nog volhouden?!.........