Limburger Koerier/Jaargang 91/Nummer 149/Lücker-tentoonstelling

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Lücker-tentoonstelling
Auteur(s) Anoniem
Datum 26 juni 1936
Titel Midden-Limburg. Roermond. Lücker-tentoonstelling. Installatie van een Comité van Voorbereiding
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 91, 149
Editie, pg [Dag], 3
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

MIDDEN-LIMBURG.

Roermond.

LüCKER-TENTOONSTELLING.

Installatie van een Comité van Voorbereiding.

      Op initiatief van het gemeentebestuur alhier is het plan gevormd om ter gelegenheid van den zestigsten verjaardag van den Roermondschen kunstschilder E. Lücker, thans wonende te Nijmegen, in de receptiezaal van het Stadhuis een tentoonstelling te organiseeren van diens werken.
      Het ligt in de bedoeling deze expositie te doen openen Zondag 19 Juli a.s. en haar gedurende 14 dagen geopend te houden.
      Ter voorbereiding van deze tentoonstelling is een comité samengesteld, dat Donderdagmiddag door den E. A. Heer mr. P. J. Reymer ten Stadhuize werd geïnstalleerd.
      Tot voorzitter werd met algemeene stemmen aangewezen ir Jos. Cuypers, die deze benoeming aanvaardde; hij heeft daarna onder algemeene instemming het eere-voorzitterschap van het comité aangeboden aan burgemeester mr. P. J. Reymer, die deze functie welwillend aanvaardde.
      Tot secretaris werd benoemd dhr. H. Bresser, alhier.
      In het Comité hebben voorts zitting mevr. Baronesse Michiels van Kessenich-Van Leeuwen; J. P. H. Cartigny, mr. P. P. J. M. Geradts, Mgr. dr, P, J, M, van Gils, mr, R, G, A, Höppener, J. W. G. H. M. Huysmans, (weth.) J, H, F, H. Linssen, E, J. E. Lücker, (weth.) ir, H, H, J. Ruyten, C, J. Spee, J. G. M. van Term en J. J. Turlings.
      De opening van de Lücker-tentoontelling zal Zondag 19 Juli des middags om half één met eenige plechtigheid plaats hebben.