Limburger Koerier/Jaargang 93/Nummer 114/Ambtsjubileum notaris Mostart

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ambstjubileum notaris Mostart
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 16 mei 1938
Titel Ambstjubileum notaris Mostart
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 93, 114
Editie, pg [Dag], [eerste blad], [3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

AMBSTJUBILEUM NOTARIS MOSTART

      Dinsdag 17 Mei a.s. herdenkt dhr. C. M. J. Mostart alhier den dag, waarop hij voor 12½ jaar bij Kon. besluit werd benoemd tot notaris der standplaats Roermond in de vacature van den op 23 Juni 1925 overleden notaris J. H. H. van Boven.
      Notaris Mostart heeft op waardige wijze de traditie van het notariaat van zijn voorganger voortgezet. Door zijn uitgebreide, algemeen bekende en erkende juridische bekwaamheid, gepaard aan zijn hooge opvatting van zijn ambt en zijn onkreukbare rechtvaardigheid, mag hij zich verheugen in een zeer uitgebreide clientenkring.
      Reeds als candidaat-notaris nam de jubilaris een vooraanstaande plaats in onder zijn collega’s. Hij heeft diverse jaren in de Broederschap der Candidaat-notarissen de functie van voorzitter der Afd. Limburg bekleed en is jaren lid van het Hoofdbestuur der Broederschap van Notarissen in Nederland en werd voor eenige jaren benoemd tot plaatsvervangend lid van de Kamer van Toezicht op de Notarissen en Candidaat-Notarissen, welke functie hij thans nog bekleedt.
      Jarenlang heeft de jubilaris opgeleid voor het notariaat en tientallen hebben het aan zijn degelijke opleiding te danken, dat zij hun notariaatsstudie met succes konden volbrengen.
      Dat notaris Mostart ook op wetenschappelijk gebied een goeden naam heeft, blijkt wel hieruit, dat hij voor eenige jaren op uitnoodiging der Broederschap van Candidaat-notarissen een prae-advies schreef over „Het ambtsgeheim van den notaris” dat overal in den lande uiterst gunstig is ontvangen en beoordeeld.
      Nog steeds is hij voor velen – en niet het minst voor zijn collega’s – vraagbaak in de vaak zeer gecompliceerde juridische kwesties, die het notariaat raken.
      Naast zijn drukke ambstbezigheden en zijn wetenschappelijk werk heeft de jubilaris nog tijd gevonden om zich op maatschappelijk gebied te bewegen. Jarenlang was hij Onder-voorzitter van Geloof en Wetenschap; hij is vanaf de oprichting penningmeester der Afd. Roermond der „Alliance Francaise” en lid van het College van Regenten van de gevangenissen te Roermond.