Limburger Koerier/Jaargang 93/Nummer 273/Warmte en gezelligheid voor werkloozen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Warmte en gezelligheid voor werkloozen
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 22 november 1938
Titel Warmte en gezelligheid voor werkloozen
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 93, 273
Editie, pg [Dag], [3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

WARMTE EN GEZELLIGHEID VOOR WERKLOOZEN.

Met een daad van naastenliefde begon deze werkweek. Immers, een der zalen van het St. Christoffelhuis werd Maandagmorgen open- en beschikbaar gesteld voor de Roermondsche werkloozen. Daar kunnen zij gedurende de koude wintermaanden warmte en gezelligheid vinden, alsmede eenig vertier en ontwikkelende ontspanning.
      Bij deze opening, die min of meer een officieel karakter droeg, sprak dhr. J. Voorheul, de voorzitter van het comité, dat den werkloozen eenige ontspanning bezorgt, een hartelijk woord van welkom tot de ongeveer dertig werkloozen, die dezen eersten dag naar het nieuwe lokaal gekomen waren.
      Het lokaal staat open voor de werkloozen iederen dag van half tien tot half twaalf en ’s middags van 2—5 uur.
      Op de tafeltjes stonden de volle tabakspotten, terwijl dhr. Smeets van het St. Christoffelhuis zorgt, dat zijn gasten goed voorzien worden van koffie kranten, tijdschriften en boeken bieden lectuur te over. terwijl verschillende gezelschapsspelen tot verpoozing nooden.
      Het werk van dit comité, bestaande uit dhrn Voorheul, Vermeulen, Turlings, Willems Peters en Valk, met als geestelijk adviseur, aalmoezenier Wolfs, wordt door de werkloozen op hoogen prijs gesteld. Ongetwijfeld heeft iedere stadgenoot voor dezen arbeid waardeering, waaraan men binnenkort ook op andere wijze uitdrukking kan geven.