Limburgsch Dagblad/Jaargang 20/Nummer 246/R.K.O.B., afd. Gulpen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
R. K. O. B., afd. Gulpen
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 18 oktober 1937
Titel R. K. O. B., afd. Gulpen
Krant Limburgsch Dagblad
Jg, nr 20, 246
Editie, pg [Dag], derde blad, [1]
Opmerkingen Joost van den Vondel vermeld als Vondel
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

R. K. O. B., afd. Gulpen

      De R. K. O. B. afd. Gulpen vergaderde in het hotel Knops te Wittem. De voorzitter dhr. Ramakers uit Bocholtz heette allen van harte welkom en dankte voor de felicitatie bij de priesterwijding van zijn heerzoon. Tevens herdacht de voorzitter de overleden oud-voorzitter van de R. K. O. B. dhr. Crombach.

      Daarna was aan de orde bestuursverkiezing. Na ’n paar stemmingen werd tot secretaris gekozen dhr. H. Giesen, hoofd der school te Wijlré.
      Dhr. Ramakers uit Kerkrade hield een causerie over heemkennis. Hij wees op ’n zekere achterstand in Luid Limburg. In Brabant is men georganiseerd in de vereeniging Brabantia nostra. De R. K. O. B. bisom Roermond stelde een commissie in, bestaande uit dhrn. Mertens, Smeets, Ramakers. ’t Doel is in de afdeelingen ook ’n commissie voor heemkennis te formeeren.
      Spreker bepaalde zich tot geschiedenis en wees op de onbekendheid met de rijke Limburgsche historie. Hij memoreerde de vondsten te Simpelveld, ’n brandgraf met kostbare gouden sieraden en de fundamenten van Romeinsche villa’s.
      Interessant is ook de bekeering van Limburg. We noemen slechts Servatius, Willebrordus, Lambertus, Bonifacius. Spreker somde belangrijke historische figuren op, die ’t graf van St. Servatius te Maastricht bezochten. Spreker wees op de oude abdijen, Susteren, Thorn en vooral Aldeneyck, waar zich o.a. een zeer oud missaal en kasuifel bevinden. Tevens memoreerde hij den invloed van Rolduc en de beroemde abt Lamberti.
      Hij verklaarde den naam Limburg en gaf ’n uiteenzetting over ’t Limburgsche wapen. Dr. Kessen te Maastricht werd door spreker de pionier genoemd voor ’t verzamelen van de Limburgsche historie. Er is ’n nieuwe kaart van Limburg ontworpen, die met ’n handleiding zal verschijnen bij de uitgever Peters te Lutterade.
      Dhr. Ramakers gaf verschillende manieren aan hoe de verkregen heemkennis in de school gebruikt kan worden. Heemkennis is ’t middel om de geschiedenisles interessant en levend te maken.
      Na deze hoogst interessante causerie was er nog gelegenheid tot ’t stellen van vragen, die door dhr. Ramakers beantwoord werden. De voorzitter zegde spr. hartelijk dank, waarna ’n commissie voor heemkennis werd samengesteld. In deze commissie hebben zitting dhrn. Janssen, Gulpen, Meertens, Wijlré, Noteborn, Simpelveld en Houben, Bocholtz.
      De rest van de agenda werd wegens ’t vergevorderde uur uitgesteld tot ’n volgende vergadering.
      Op verzoek van de vergadering zal ’n inleider binnenkort ’n drama van Vondel bespreken. Dit zal ’t zelfde drama zijn wat begin November in den Stadsschouwburg te Maastricht opgevoerd zal worden.
      Van de rondvraag werd nog door enkele leden gebruik gemaakt, waarna de voorzitter op de gebruikelijke wijze de vergadering sloot.