Naar inhoud springen

Motie Vendrik

Uit Wikisource

Motie Vendrik

Auteur Tweede Kamer
Genre(s) Motie
Brontaal Nederlands
Datering 2002/­2003
Bron Kamerstuk 28 600 XIII nr. 30
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Motie Vendrik op Wikipedia

De letterlijke tekst van de Motie Vendrik luidt:


Tweede Kamer, vergaderjaar 2002/­2003, 28 600 XIII, nr. 30

MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.
Voorgesteld 20 november 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving;

voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt;

van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt;

verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen;

verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet;

verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vendrik

Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels


Wikipedia Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Motie Vendrik.
Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Motie_Vendrik&oldid=42042"