Nederlandsche Staats-Courant/Nummer 86/Geregtelijke aankondigingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geregtelijke aankondigingen
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 13 april 1849
Titel Geregtelijke aankondigingen
Krant Nederlandsche Staats-Courant
Jg, nr ?, 86
Editie, pg [Dag, 4]
Opmerkingen David Pièrre Giottino Humbert de Superville vermeld als David Pierre Giottin Humbert de Superville
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

GEREGTELIJKE AANKONDIGINGEN.

Oproeping ingevolge art. 1082 Burgerlijk Wetboek.

      De Onbekende Schuldeischers in de onder het voorregt van Boedelbeschrijving aanvaarde Nalatenschap van den Weledelen Heer David Pierre Giottin Humbert de Superville, in leven Directeur van het Kabinet van Pleisterbeelden en van de Prentverzameling van wijlen den Heer Roijer te Leyden, gewoond hebbende en aldaar op den 9den Jauuarij 1849 overleden, worden bij deze Opgeroepen, om op Donderdag den 19den April 1849, des voormiddags tusschen elf en twaalf ure, te Verschijnen ten Kantore van den Notaris A. B. Barkey Nz. te Leyden, om aan te hooren de Rekening en Verantwoording van het Beheer in dezelve Nalatenschap gevoerd en het Bedrag hunner Schuldvorderingen te ontvangen, indien er geen verzet heeft plaats gehad.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (13 april 1849) ‘Oproeping ingevolge art. 1082 van het Burgerlijk Wetboek’, Leydse Courant, [p. 4].