Nederlandsche Staatscourant/Jaargang 1818/Nummer 38/Hamburg, den 6den februarij

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hamburg, den 6den februarij
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 13 februari 1818
Titel Hamburg, den 6den februarij
Krant Nederlandsche Staatscourant
Jg, nr ?, 38
Editie, pg [Dag], [3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein
Hamburg, den 6den februarij.      

      „Men zegt alhier, dat de door de heeren Rothschild en Barandon aangekondigde geldeening voor pruissische rekening in Engeland niet geratificeerd is, en men denkt, dat dit ook niet zal geschieden, dan na dat daarin alvorens eenige verandering zal zijn gemaakt. Het vertrek van den heer Barandon, van Londen naar den Rijn, alwaar de prins von Hardenberg zich thans bevindt, gelijk mede het, acht dagen geleden, plaats gehad hebbende vertrek van den heer Rothschild, van hier, schijnen dat gerucht te bevestigen. De aan de beurs te Berlijn, met opzigte tot bovengemelde geldleening, en onder voorbehouding, dat dezelve werkelijk tot stand zou komen, tot dus ver reeds tot 75, 77 en 78 ten honderd, gesloten partijen van koop en verkoop, zijn, in de laatste dagen, niet voortgezet geworden.”

(Hamb. Börse-Liste.)      

      In Denemarken is de belasting op den invoer van geraffineerde suiker bijna voor de helft verhoogd, ten einde daardoor de kwijnende inlandsche raffinaderijen te begunstigen.
      – Te Koppenhagen heeft men brieven van St. Croix ontvangen, welke reeds vroegere van daar ingekomen berigten, wegens de schoone vooruitzichten op eenen gezegenden oogst bevestigen, en geene melding maken van den verschrikkelijken orkaan, die op zoo vele engelsche en fransche west-indische eilanden gewoed heeft, waaruit men besluit, dat de deensche West-Indiën niet in dien ramp gedeeld hebben.

(Uit den Hamburger Correspondent.)