Nederlandsche Staatscourant/Jaargang 1877/Nummer 93/Bekendmaking

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bekendmaking
Auteur(s) Cuypers & Stoltzenberg
Datum Zaterdag 21 april 1877
Titel Bekendmaking. Ingevolge art. 28 van het Wetboek van Koophandel
Krant Nederlandsche Staats-Courant
Jg, nr ?, 93
Editie, pg [Dag], [6]
Nederlandsche Staatscourant vol 1877 no 093 Bekendmaking.jpg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Bekendmaking

ingevolge art. 28 van het Wetboek van Koophandel.

      Bij onderhandsche Acte, gedagteekend Roermond den 30sten December 1876, geregistreerd te Roermond den twintigsten Februarij 1800 zeven en zeventig en overgeschreven ter Griffie der Arrondissements-regtbank te Roermond den 3den April 1877, is tusschen: 1o. Petrus Josephus Hubertus Cuypers, Architect, wonende te Amsterdam, en 2o. Frans Stoltzenberg, Fabrikant en Koopman, wonende te Roermond, eene Vennootschap aangegaan voor den tijd van tien achtereenvolgende jaren, ingegaan primo Januarij 1800 zeven en zeventig en eindigende den laatsten December achttien honderd zes en tachtig, waarna zij zonder opzegging blijft voortgaan van vijf tot vijf jaren.
      Deze Vennootschap, die te Roermond zal zijn gevestigd, heeft ten doel het vervaardigen of doen vervaardigen van Kunstbeelden, Kerkmeubelen, Kerkgeraad en Bouwkunstige Versieringen.
      De zaken der Vennootschap worden gedreven onder de Firma Cuypers & Stoltzenberg, waarvan de beide contractanten gelijkelijk geregtigd zijn de handteekening te voeren, mits niet dan voor handelingen de Vennootschap regtstreeks betreffende en onder voorbehoud, dat tot de opneming of uitleening van kapitalen en den aankoop, vervreemding of verpanding van onroerende goederen de medewerking en persoonlijke handteekening der beide Vennooten gevorderd wordt.
      Roermond, den 17den April 1877.

Cuypers & Stoltzenberg.