Nieuwe Apeldoornsche Courant/Jaargang 13/Nummer 4193/Ontwikkeling der Schilderkunst

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ontwikkeling der Schilderkunst
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 6 april 1916
Titel Plaatselijk Nieuws. Ontwikkeling der Schilderkunst
Krant Nieuwe Apeldoornsche Courant
Jg, nr 13, 4193
Editie, pg [Dag], [2]
Nieuwe Apeldoornsche Courant vol 013 no 4193 Plaatselijk Nieuws, Ontwikkeling der Schilderkunst.jpg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Ontwikkeling der Schilderkunst.

      Maar al te weinig weet het groote publiek van de schilderkunst. Zeker, het publiek ziet schilderijen en tracht van de schoonheid der geziene schilderwerken te genieten. Maar het weet te weinig van den ontwikkelingsgang van deze kunst, kent niet de verschillende phasen, die deze kunst doorliep, heeft geen aanvoeling van het wezen dier kunst en heeft ook daardoor weinig besef van de aesthetische principes, die achter de schilderkunst in haar verschillende phasen verscholen zijn en die de geestelijke lijn harer ontwikkeling trekken.
      Tegenwoordig houdt op verschillende plaatsen plaatsen van ons land de heer Th. van Doesburg uit Tilburg, een jonge man met ruimen blik en breed idealisme, voordrachten over de schilderkunst, waarin hij wat meerdere kennis omtrent deze kunst en de beginselen van haar ontwikkelingsperioden tracht bij te brengen; hij geeft een beeld van de ontwikkeling dier kunst en tracht ook de nieuwste phase van deze ontwikkeling te doen begrijpen. Tegenover impressionisme, luminisme, futurisme en cubisme staat het publiek nog absoluut vreemd in volslagen niet-begrijpen. De heer Van Doesburg weet ook van het wezen diet kunstuitingen een idee te geven. Hij brengt deze kunstuitingen dichter bij het publiek en daardoor het publiek nader tot deze kunstuitingen. Het publiek ervaart, dat, zoodra het maar iets begrijpt van de nieuwe strevingen, ’t deze ook weet te waardeeren.
      Het doorzien van de nieuwere kunstuitingen is noodig ook al zou men daardoor bewust er tegenover komen te staan. Maar ook dan zal de bewuste tegenstander, doordat hij de nieuwe streving doorschouwt, de nieuwe verschijningen kunnen waardeeren.
      We zullen ook in Apeldoorn het genoegen hebben, den heer Van Doesburg over de schilderkunst en de nieuwste kunstuitingen te hooren. Op initiatief van Mevrouw Agatha Wegerif-Gravestein zal hij op Woensdag 12 April a.s. in de bovenzaal van het Openbaar Leesmuseum een voordracht met lichtbeelden houden over de ontwikkeling der schilderkunst van de primitieve schilderkunst tot de meest moderne.
      We hopen, dat velen deze interessante voordracht zullen bijwonen. Ze zal van belang zijn voor de verruiming van onzen blik op het gebied der kunst. Wat daartoe kan medewerken is welkom en heeft onze waardeering.