Nieuwe Apeldoornsche Courant/Jaargang 31/Nummer 10990/Roermond's kerkvorst jubileert

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermond’s kerkvorst jubileert
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 27 augustus 1934
Titel Binnenland. Roermond's kerkvorst jubileert. Z.H. Exc. Mgr. Dr. Lemmens 25 jaar priester.
Krant Nieuwe Apeldoornsche Courant
Jg, nr 31, 10990
Editie, pg [Dag], 2e Blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

ROERMOND’S KERKVORST JUBILEERT.

Z.H. Exc. Mgr. Dr. Lemmens 25 jaar priester.

      Zondag vierde Z.H. Exc. Mgr. Dr. G. Lemmens, bisschop van Roermond, zijn zilveren priesterfeest. Verleden Zondag reeds had Z.H. Excellentie in het Kruiswegpark aan de Kapel in ’t Zand de hulde in ontvangst te nemen van 2200 Limburgsche K.J.V.’ers.
      Op uitdrukkelijk verzoek van den Roermondschen Kerkvorst werd dit jubileum zoo sober mogelijk herdacht.
      Zondagmorgen naderden velen in de verschillende kerken van Roermond ter H. Tafel, tot intentie van den Bisschop, hiermede gevolg gevende aan een uitnoodiging van den hoogeerw. heer Mgr. Dr. G. Bauduin, vicaris-generaal van het Bisdom.
      Om half tien stelde zich op de Markt een plechtige stoet op, welke geopend werd door de Kon. Harmonie van Roermond. Hierachter volgden twee groepen bruidjes met voorstellingen van de Ster in het bisschoppelijk wapen en van den offerkelk der H. Mis.
      Hierachter volgde de geestelijkheid in grooten getale. Nadat de geestelijkheid komende uit de Kathedraal, zich hierbij had aangesloten trok de stoet door de Marktstraat, de Neerstraat en de Paredisstraat naar het Bisschoppelijk Paleis, waar de jubileerende Bisschop in den stoet plaats nam.
      Langs den Steenweg, Varkensmarkt en Markt werd onder het feestgelui der klokken naar de Kathedraal getrokken, waar Z. H. Excellentie een Pontificale Hoogmis van dankzegging celebreerde. Het koor der kerk zong de gezangen der H. Mis. Na deze Pontificale Hoogmis werd het Te Deum gezongen.
      In het Bisschoppelijk Paleis had een buitengewoon druk bezochte receptie plaats, waarop tal van geestelijke en wereldlijke autoriteiten uit de heele provincie verschenen.
      In den namiddag tegen vier uur sloeg Mgr. Lemmens, staande op het bordes van het stadhuis, het défilé gade van ongeveer 2500 Credo Pugno-mannen. Ook verschillende geestelijke en wereldlijke autoriteiten waren hierbij aanwezig. Hier werd gedefileerd en de vaandeleed gebracht, waaraan toegevoegd de wapenspreuk van Z.H. Exc. n.l. „Stella Duce”.
      Van hieruit werd naar het Kruiswegpark getrokken, waar in een massa-bijeenkomst de huldiging plaats vond door de Credo Pugno-mannen. Verschillende sprekers voerden hierbij het woord. Een plechtig lof besloot deze huldiging.
      ’s Avonds om half negen gaf de Kon. Harmonie van Roermond op de binnenplaats van het Louisahuis ter eere van den jubileerenden Bisschop een serenade.
      Bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van Mgr. Dr. Lemmens werd Z.H.Exc. namens het Hoogwaardig Capittel aangeboden het portret van Mgr.
      Aan den Roermondschen kunstschilder Paul Windhausen is het schilderen van dit levensgroote portret opgedragen, dat op een later bepaalden dag den Bisschop zal worden overhandigd.
      Namens het Bisschoppelijk College werd een door den Roermondschen glazenier Joep Nicolaas vervaardigd gebrandschilderd glasraam aangeboden.
      Dit werd boven den hoofdingang van het bisschoppelijk paleis gelaatst.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (27 augustus 1934) ‘Limburg huldigt zijn Bisschop. Z. H. Exc. Mgr. Dr. Lemmens 25 jaar priester’, De Morgen, [eerste blad, p. 2].
  • Anoniem (27 augustus 1934) ‘Mgr. dr. Lemmens 25 jaar priester’, Haagsche Courant, tweede blad, p. 3 (gedeeltelijk).
  • Anoniem (27 augustus 1934) ‘Z. H. Exc. Mgr. dr. Lemmens 25 jaar priester’, Westfriesch Dagblad Onze Courant, [eerste blad, p. 1].
  • Anoniem (27 augustus 1934) ‘Z. H. Exc. Mgr. dr. Lemmens 25 jaar priester’, De Zuid-Willemsvaart, tweede blad, [p. 2].
  • Anoniem (27 augustus 1934) ‘Zilveren priesterfeest Mgr. Lemmens’, Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, eerste blad, [p. 1].