Nieuwe Rotterdamsche Courant/Jaargang 1846/Nummer 270/Frankfort, 8 November

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Frankfort, 8 November
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 12 november 1846
Titel Buitenland. Duitsche Post. Frankfort, 8 November.
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr ?, 270
Editie, pg [Dag], [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      * FRANKFORT, 8 November. Men verhaalt elkander, dat de oudste der Rothschilds de merkwaardige uitdrukking zou gedaan hebben, dit nog wel vier jaren kunnen verloopen, voor de geldcirculatie weder hersteld zal zijn. Een prachtig soort van kasteel, dat dezelve nabij deze stad laat bouwen, prijkt met het opschrift: Industria, Concordia, Integritas.
      Als een staaltje van russische staatkunde kan dienen, dat aan de poolsche edelen in Podolie en de Ukraine verboden is, op eigen kosten wegen aan te leggen, tot vervoer van hunne granen.
      Krakau is nog altijd zoo goed als in staat van beleg. Er ligt daar eene talrijke oostenrijksche bezetting. Na tien ure des avonds mag niemand zich op straat begeven, tenzij voorzien van eene lantaarn en eene veiligheidskaart. Ook blijft het aan ieder op doodstraf verboden, wapens in huis te hebben, terwijl op het herbergen van een vreemdeling, zonder daarvan aangifte aan de policie te doen, eene boete van 100 rth. bedreigd is. De gevangenissen zijn te klein, om het aantal gevangenen te bevatten, die in eene strenge afzondering worden gehouden en zelfs voor de naaste betrekkingen ontoegankelijk zijn.
      Volgens brieven uit Dresden, zijn de vooruitzigten tegen den aanstaanden winter aldaar zeer bedroevend voor de bergbewoners. Noch de vrije invoer van granen, noch de vereeniging tot hulp der armoede, die van alle kanten opdagen, zijn genoegzaam om eenige afdoende hulp te verleenen tegen het gebrek, dat uit het verval der weverijen voorvloeit.
      Volgens brieven uit Rome heeft Z. H. de verkiezing van den bisschop van Rottenburg, die door het domkapittel gekozen en door de koninklijke wurtembergsche regering voorgedragen was, niet goedgekeurd.
      Naar luid van brieven uit Berlijn zou de groothertog van Meckelenburg persoonlijk niet ongenegen zijn tot eene aansluiting van zijn land aan het tolverbond, doch twijfelt men of zulks wel zal tot stand komen, daar deze aansluiting alleen voordeelig zou wezen voor het verbond, terwijl Meckelenburg er niets bij zou winnen, maar veeleer verliezen.