Nieuwe Rotterdamsche Courant/Jaargang 69/Nummer 98/Avondblad/Giovanni Pascoli

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Giovanni Pascoli. †’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, dinsdag 9 april 1912, Avondblad, B, p. 2. Publiek domein.
[ Avondblad, B, 2 ]

Giovanni Pascoli. †

 De lyrische dichter prof. Giovanni Pascoli, van wiens ernstige ziekte wij melding gemaakt hebben, is Zaterdagmiddag drie uur te Bologna, waar hij hoogleeraar was, overleden. Hij heeft niet alleen naam gemaakt als dichter in zijne moedertaal, maar ook door zijne schitterende Latijnsche verzen, die hem, gelijk wij pas in herinnering hebben gebracht, negenmaal den prijs uit het Hoeufttiaansche legaat bezorgden.