Nieuwe Rotterdamsche Courant/Jaargang 69/Nummer 98/Avondblad/Men meldt ons uit Enschede

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Men meldt ons uit Enschede: […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, dinsdag 9 april 1912, Avondblad, B, p. 2. Publiek domein.

[ Avondblad, B, 2 ]  Men meldt ons uit Enschede:
 Den zevenden Mei van dit jaar zal het vijftig jaren geleden zijn, dat de stad Enschede bijna geheel door brand werd verwoest. Deze gebeurtenis zal worden herdacht door de Oudheidkamer Twente, alhier.
 Als een der punten op het program komt voor eene tentoonstelling van verscheiden voorwerpen, betrekking hebbende op Oud-Enschede en op den brand van 7 Mei 1862. Verschillende zaken zijn reeds in het bezit der vereeniging, andere zijn haar toegezegd, doch waar zij nog zeer onlangs door het bestuur dezer gemeente kennis kreeg van eene collectie herinneringsstukken aan den brand, uit Rotterdam ontvangen, doet zij een beroep op hen, die misschien nog in het bezit kunnen zijn van bovenbedoelde voorwerpen, om haar deze voor eenigen tijd in bruikleen af [te staan] [alsm?]ede het beeld van de ramp met te meer duidelijkheid aan het tegenwoordig geslacht te kunnen voorleggen. Uit de reeds verkregen voorwerpen is aan het bestuur van de „Oudheidkamer Twente” gebleken, hoe ver deze zijn verstrooid.