Nieuwe Rotterdamsche Courant/Jaargang 83/Nummer 274/Ochtendblad/Willem Brouwer jubilaris

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Willem Brouwer jubilaris
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 3 oktober 1926
Titel Willem Brouwer jubilaris
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr 83, 274
Editie, pg Ochtendblad, B, 1
Opmerkingen Hendrik Petrus Berlage vermeld als H.P. Berlage, Willem Kromhout als W. Kromhout
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Willem Brouwer jubilaris.


      Men bericht ons uit Leiden:
      De heer Brouwer werd op dezen herdenkingsdag door H.H. Commissarissen en het personeel opgewacht in den tuin van Vredelust en begaf zich onder een feestelijk versierde eerepoort, vermeldend de voornaamste werken door Brouwer’s Aardewerk uitgevoerd in de laatste 25 jaar, naar het met smaak versierde werklokaal. Daar hielden de president-commissaris en de meesterknecht beiden een zeer sympathieke rede, welke gepaard ging met de aanbieding van enkele bijzonder gewaardeerde geschenken: een herinneringssteen, in Brouwer’s Exotus uitgevoerd, werd door den pres.-commissaris in den buitenmuur van het oude gebouw van Vredelust onthuld.
      Middelerwijl hadden zich talrijke architecten in den tuin verzameld, die zich daarna naar het atelier begaven, om den jubilaris geluk te wenschen. Dr. H. P. Berlage, de nestor, was er en verder nog opgemerkt werden de architecten W. Verschoor; Joh. G. Robbers; Dr. G. W. van Heukelom B.I.; G. van Hoogevest; G. J. Rutgers; A. Broese van Groenau B.I.; Alb. H. van Rood B. en C.I.; W. Fontein; W. Dahlem; G. Stapenséa; W. de Vrind. Hartelijke telegrammen kwamen in van de architecten L. H. van Hylckema Vlieg; Sam de Clercq; P. G. Buskens; De Roos en Overeynder; Prof. J. A. G. van der Steur B.I.; Herm. van de Kloot Meyburg; Jan Wils; Tuinarch. Schulz; de Ver. V.A.N.K.; de „Porceleyne Fles”; etc. Onder de verdere gelukwenschen werd die van Leiden’s burgemeester opgemerkt.
      In een allerhartelijkste en geestige speech hield de architect W. Kromhout C.N.zn., uit Renkum, een beschouwing over het karakter van en de plaats, die Brouwer’s werk inneemt in de historie der Europeesche beeldhouwkunst, terwijl hij petillant als altijd in eigenaardige facetten Brouwer’s karaktereigenschappen als artiest naar voren bracht. Hij stipuleerde uitdrukkelijk zijn trouw aan zijn principes en zijn moed deze te belijden.
      Nog wachtte Brouwer een verrassing. Hem werd namelijk verzocht zich bereid te verklaren te poseeren voor Willy Sluyters, voor de beeltenissen van den jubilaris en diens echtgenoote.