Nieuwe Rotterdamsche Courant/Jaargang 84/Nummer 334/Avondblad/Veilingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Veilingen
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 3 december 1927
Titel Veilingen
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr 84, 334
Editie, pg Avondblad, B, 1
Opmerkingen Abraham Beerstraaten vermeld als Abraham Beerstraten, Gerard de Lairesse als G. de Lairesse, Andreas Schelfhout als A. Schelfhout, George Hendrik Breitner als G.H. Breitner, Hendrik Willem Mesdag als H.W. Mesdag, Jheronimus Bosch als Hiëronymus Bosch, Ludolf Bakhuizen als Ludolf Bakhuyzen, Herri met de Bles als Henri Bles, Albrecht Dürer als Alb. Dürer, Wybrand de Geest als W. de Geest, Michiel Jansz. van Mierevelt als M.J. Mierevelt
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Veilingen.


      De firma Frederik Muller & Co. te Amsterdam zal op 13 dezer oude en moderne schilderijen uit de verzameling van W. F. E. verkoopen. Daarbij zijn: Abraham Beerstraten en Aert van der Neer, gezicht op Dronrijp in den winter; Claes Pietersz. Berchem, Herders met kudde; Pieter de Bloot, stilleven en interieur; Fluweelen Brueghel, Dorpsdans; Nicolaes Maes, kinderportret (als Ganymedes); Monogrammist P. O., stilleven; A. van Beyeren, stilleven; Joh. Bosboom, interieur der kerk te Alkmaar, Duitsch stadsgezicht en Stadhuis; P. J. C. Gabriel, landschap; Jozef Israëls, Hamlet; J. C. K. Klinkenberg, grachtgezichten; Henriëtte Ronner, Kat en Twee honden; P. P. Schiedger, Molen aan het water; werken van C. Springer, Ch. Leickert, Blommers, Théophile de Bock e.a.
      Denzelfden dag en op 14 en 15 dezer worden antiquiteiten en kunstvoorwerpen, benevens schilderijen geveild uit de verzamelingen van Dr. D. F. Scheurleer, A. E. F. A. Baron van Ittersum e. a. De catalogus vermeldt o. a.: A. A. Correggio, H. Johannes de Dooper; Luca Giordano, Venus en Aeneas; G. de Lairesse, Antiochus; Rembrandt (?), Doop door den Apostel Filippus; A. Salm, drie grisailles; Godfried Schalcken, portret; Jan Steen, „In weelde ziet toe”; Dirck Valckenburg, Haas en gevogelte; Isaäc Israëls, Op het terras; Jozef Israëls, Uitbrengen van het anker; G. J. J. van Os, Vaas met bloemen; A. Schelfhout, landschap in den winter; werken van C. Springer, Th. de Bock, G. H. Breitner, H. J. Haverman, H. W. Mesdag, enz. Verder Chineesch en Japansch porcelein, Delftsch aardewerk, meubels, tapijten, kant, glaswerk, uurwerken, bronzen, enz.


      In de Galerie Fievez te Brussel zal van 14 tot 17 dezer de kunstverzameling van wijlen Baron Léon de Pitteurs Hugaerts d’Ordange worden geveild. De geïllustreerde catalogus telt 573 nummers.
      Onder de schilderijen vinden we genoemd: Hiëronymus Bosch, Allegorie van de Hel; Ludolf Bakhuyzen, marine; Henri Bles, triptiek (Aanbidding der Drie Koningen); Barth. Breenbergh, De goede Samaritaan; Fluweelen Brueghel, H. Familie, een riviergezicht, landschappen en de Vier elementen; Raphaël Camphuyzen, riviergezicht; Joos van Cleve, portret; Cornelis van Haarlem, Godenfestijn; Albert Cuyp, paarden in een landschap; Corn. Decker en Adr. van Ostade; Hut; Gerard Dou, De dokter; Alb. Dürer, Maria Hemelvaart; A. van Dijk, H. Maagd met Kind en H. Catharina; A. van Everdingen, Waterval; Ch. Fabritius, Grijsaard; Jan Fijt, Jachtbuit; B. Gaal; Oponthoud bij de herberg (twee paneelen); Th. Gainsborough, landschap; W. de Geest, portret; Jan van Goyen, De Storm; Frans Hals, zelfportret; J. van der Heyden, Bibliotheek; Samuel van Hoogstraten, De besnijdening; vier schilderijen van Jordaens; Willem Kalf, stilleven; C. de Maan, De geleerde; Nic. Maes, vrouweportret; M. J. Mierevelt, portret van een magistraat; F. van Mieris, musiceerend gezelschap; J. M. Molenaar, boerengezelschap; Ant. Moro, portret van Prinses Isabella Maria; A. van Nieuland, familiegroep; P. Roestraeten, stilleven; Romney, portret; P. P. Rubens, Honden en H. Maagd met Kind; Jan Steen, Kraamvisite; Dirk Stoop, Gevecht; vier werken van D. Teniers; Th. van Thulden, Mystiek huwelijk van de H. Catharina; Tiepolo, allegorie; M. Uytenbroeck, landschap; H. de Valk, herberginterieur; Willem van de Velde, marine; Corn. de Vos, portret; Paul de Vos, Vogelconcert; Jan Weenix, Hond met wild; F. P. Portielje, Oostersche vrouw.
      Verder worden verkocht Chineesche en Japansche antiquiteiten, andere Oostersche kunstvoorwerpen, porcelein, meubels, beeldhouwwerken, tapijten, enz.