Nieuwe Rotterdamsche Courant/Jaargang 85/Nummer 75/Ochtendblad/Buitenlandsche handel van Engeland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Buitenlandsche handel van Engeland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, donderdag 15 maart 1928, Ochtendblad, B, p. 3. Publiek domein in de EU.
[ Ochtendblad, B, 3 ]

Buitenlandsche handel van Engeland.

 In Februari een invoersurplus van £ 29,947,000 en voor de eerste maanden £ 60,287,000.

 In aansluiting met de in ons Avondblad van 12 dezer gepubliceerde telegrafisch ontvangen cijfers betreffende den buitenlandschen handel van Engeland ontleenen wij aan de Times nog het volgende: Bij een vergelijking van de cijfers over Februari dient in herinnering te worden gebracht, dat de afgeloopen maand een werkdag meer telde dan Februari 1927 en een werkdag minder dan Januari j.l. De invoer bedroeg in Februari £ 98,848,374, zijnde £ 1,540,851 of 1.5 pct. minder dan in Januari, doch £ 4,990,961 of 5.3 pct. meer dan in Februari 1927.
 De invoer van kolen daalde vergeleken met een jaar geleden met £ 924,000 en die van ijzer en staal met £ 1,124,000.
 De totale uitvoer beliep £ 57,236,148, zijnde £ 2,506,585 of 4.2 pct. minder dan in Januari, doch £ 4,298,748 of 8.1 pct. meer dan een jaar geleden en de wederuitvoer bedroeg £ 11,664,889, zijnde £ 1,358,104 of 13.1 pct meer dan in Januari en £ 858,168 of 7.9 pct. meer dan in Februari 1927.
 Zonder rekening te houden met de goud- en zilverbeweging bedroeg het invoersurplus in Februari £ 29,947,000 tegen £ 30,113,000 in Februari 1927 en £ 30,340,000 in Januari j.l.
 Wat den invoer betreft vergeleken met dien van Februari 1927, zijn levensmiddelen, dranken en tabak met £ 3,499,000 gestegen en grondstoffen met £ 1,585,000. Afgewerkte producten zijn daarentegen met £ 240,000 gedaald.
 Wat den uitvoer aangaat toonen levensmiddelen, dranken en tabak een stijging van £ 707,000, grondstoffen van £ 240,000 en afgewerkte producten van £ 3,911,000. De kolenuitvoer daalde £ 830,000 in waarde en wat de hoeveelheid betreft met 165,000 ton.
 De uitvoer van ijzer en staal is met £ 300,000 gestegen en die van machineriën met £ 449,000.
 In de eerste twee maanden van dit jaar heeft de invoer £ 199,237,599 bedragen, zijnde £ 8,197,643 of 3.9 pct. minder dan in de overeenkomstige twee maanden van 1927. De uitvoer beliep £ 116,978,881, zijnde £ 8,619,633 of 7.9 pct. meer en de wederuitvoer beliep £ 21,971,674, zijnde £ 1,303,515 of 6.3 pct. meer. Voor de eerste twee maanden bedraagt het invoersurplus £ 60,287,000 tegen £ 78,408,000 een jaar geleden.