Nieuwe Rotterdamsche Courant/Jaargang 85/Nummer 75/Ochtendblad/Landmacht

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Landmacht’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, donderdag 15 maart 1928, Ochtendblad, B, p. 3. Publiek domein in de EU.
[ Ochtendblad, B, 3 ]

Landmacht.

 Bij Kon. besluit van 13 Maart is, met ingang van 1 Mei:
 A. benoemd, bij het wapen der infanterie, tot generaal-majoor de kolonel J. C. Wagner, commandant van de 1ste infanteriebrigade (brigade grenadiers en jagers);
 2. een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend:
 1o. op hun aanvrage, aan:
 a. den generaal-majoor J. C. Wagner, voornoemd, van het wapen der infanterie, en
 b. aan den kapitein C. H. Rinsma, van den plaatselijken staf;
 2o. aan:
 a. den generaal-majoor W. E. van Dam van Isselt, commandant der 1ste divisie, tevens bevelhebber in de 1ste militaire afdeeling, en
 b. den kolonel A. J. C. Alenson, inspecteur der militaire administratie,
 allen ter zake van langdurigen dienst;
 3o. op zijn aanvrage, aan den luitenant-kolonel J. F. Altmann, van den staf der artillerie, zulks met de verplichting om ter beschikking te blijven;
 4o. op zijn aanvrage, aan den reserve-kolonel P. J. van der Meer, van het wapen der artillerie, zulks in verband met het eindigen van den tijd, waarvoor belanghebbende als officier ter beschikking is;
 C. den generaal-majoor W. E. van Dam van Isselt, voornoemd, dank betuigd voor de veeljarige en belangrijke diensten, door hem aan den lande bewezen;
 D. benoemd, bij het reserve-personeel der landmacht, bij het wapen der artillerie, tot reserve-lultenant-kolonel, bij het 1ste regiment onbereden artillerie, de luitenant-kolonel J. F. Altmann, voornoemd.
 Bij Kon. beslui van 13 Maart is, op zijn aanvrage, onder toekenning van een eervol ontslag uit zijn tegenwoordige betrekking, benoemd, bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, tot officier van gezondheid der 2de klasse de reserve-officier van gezondheid der 2de klasse H. G. J. Wensink, van dat personeel.
 Bij Kon. besluit van 13 Maart is benoemd bij het reserve-personeel der landmacht, bij het personeel van den geneeskundigen dienst tot reserve-officier van gezondheid der 2de klasse de heer H. Hartman, arts.