Nieuwe Rotterdamsche Courant/Jaargang 86/Nummer 175/Ochtendblad/Bouwbedrijf

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bouwbedrijf
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 26 juni 1929
Titel Bouwbedrijf. De inhoud
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr 86, 175
Editie, pg Ochtendblad C, 3
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein
Bouwbedrijf.

De inhoud.

      Bouwbedrijf van 21 Juni opent met de voordracht van prof. ir. J. G. Wattjes, gehouden in de vergadering van het Ned. Instituut van Architecten (N.I.V.A.), over de middelen tot verheffing van den architectenstand.
      Prof. Wattjes schrijft voorts over een betreurenswaard uitvloeisel van het instituut der schoonheidscommissies, naar aanleiding van een kwestie, die zich te Bolsward heeft voorgedaan. Daar is nl. een ontwerp, dat gunstig beoordeeld is door enkele deskundigen van naam, door de schoonheidscommissie afgekeurd. De schrijver toont de verdiensten van het ontwerp aan de hand van enkele afbeeldingen aan en acht door de beslissing der Friesche schoonheidscommissie ernstig nadeel toegebracht aan de bevordering van den welstand bij den huidigen nieuwbouw.
      Ir. E. A. van Genderen Stort bespreekt in het slot van zijn artikel „Staal of gewapend beton voor groote gebouwen?” de vuurvastheid en den vuurweerstand der beide bouwstoffen. Hij haalt verschillende in Amerika genomen proeven aan, waaruit wel blijkt, dat gebouwen van beton geenszins beter tegen brand bestand zijn dan gebouwen van staal. De schrijver komt tenslotte tot de volgende samenvatting: „Men weet, dat staal op zichzelf geen langen tijd weerstand aan vuur kan bieden en neemt derhalve doeltreffende en afdoende maatregelen voor het beschermen. Men denkt, dat beton volkomen brandvrij is en — verzuimt deze maatregelen”.
      De slooping der ruïne van het Paleis voor Volksvlijt wordt door ir. J. C. van Teylingen besproken.
      Théo van Doesburg schrijft over kunst- en architectuurvernieuwing in Italië, waarbij hij bij tal van illustraties een bespreking geeft van moderne ontwerpen.
      Voorts bevat dit nummer officieele mededeelingen van het N.I.V.A. en van de Betonvereeniging.