Nieuwe Tilburgsche Courant/Jaargang 50/Nummer 10217/Liturgische Kalender

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Liturgische Kalender
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 14 juli 1928
Titel Liturgische Kalender
Krant Nieuwe Tilburgsche Courant
Jg, nr 50, 10217
Editie, pg [Dag], Tweede Blad, [1]
Opmerkingen Albert Sleumer vermeld als Sleumer
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Liturgische Kalender.

      Zondag 15 Juli. 7e Zond. na Pinksteren 2e Geb. v. d. H. Plechelmus 3e v. d. H. Henricus.
      Plechelmus, door Volkmisboek een Ier genoemd, werd volgens dr. Sleumer Kirchenlateinisches Worterbuch, in Schotland geboren. Hij was Priester, evenzoo Wiro, welke laatste Bisschop gekozen werd. Beiden gingen naar Rome en troffen onderweg Otger, een diaken. De Schotten werden in Rome beiden Bisschop gewijd. Toen ze in hun bisdommen het heidendom hadden uitgeroeid gingen ze met Otger naar Pepijn van Herstal die hun vele kerken hielp stichten in zijn land en hun een klooster bouwde bij Roermond, thans Odilienberg. Ze predikten in ’t land van Kleef, Gulik en Gelder. Toen Plechelmus afgeleefd was trok hij zich terug op den Pietersberg, werd biechtvader van Pepijn die ieder jaar, in de Vasten, eenvoudig gekleed en barrevoets biechtte. 1 Juli stierf de Heilige. Een deel van zijn lichaam kwam later in Oldenzaal. † 700.
      Henricus, hertog van Beieren, opgevoed door den H. Wolfgang, Bisschp van Bamberg, kwam in 995 aan het bestuur, huwde de H. Cunigundis met wie hij in maagdelijkheid leefde en werd keizer gekroond door Paus Benedictus VIII in 1014. Hij werd een waar beschermer der kerk en verbeterde alom de zeden en verdiepte den godsdienstzin. † 1024.
      Maandag, 16 Juli. O. L. Vr. v. d. Berg Carmel. Credo. Pref. v. O. L. Vr.
      Op dien berg, in ’t H. Land, zal O. L. Vr. van de eerste christentijden af bijzonder vereerd zijn. Daar ontstond de orde der Carmelieten, die ’t voorrecht verkreeg dit feest te vieren in 1587. In 1726 werd het over de heel kerk uitgestrekt en het is tevens het feest van he scapulier.
      Dinsdag 17 Juli H. Alcxius. Geb. A cunclis en naar keuze.
      Hij was een adellijke Romein. Den eersten nacht na zijn huwelijk verliet hij ten liefde Gods zijn gemalin en zwierf als . pelgrim rond, overal kerken bezoekend in afgelegen streken.
      Na 17 jaren, scheep gegaan naar Klein Azië, dreef een storm hem naar Italië en werd hij nabij Rome op de kust geworpen. Als arme vreemdeling kwam hij aan het ouderlijk huis en vroeg en verkreeg een ruimte onder de trap tot verblijf, waar hij 17 jaar verborgen leefde in gebed en versterving. Hij stierf geheel verlaten. Bij zijn dood begonnen alle klokken in Rome te luiden. Men vond hem met een levensbeschrijving in de hand.. Men denkt zich de gevoelens des vaders.
      Dit wonder van nederigheid bloeide in de vijfde eeuw.
      Woensdag 18 Juli. H. Camillus 2e Geb. v. d. H. H. Symphorosa en haar Zeven Zonen.
      Camillus de Lellis, Italiaan, geb. in 1550 stichtte een Orde van ziekenverplegers.
      Leo XIII beval, dat men zijn naam zou aanroepen in de Litanie der stervenden. † 1614.
      Symphorosa, weduwe van den Martelaar Getulius, moeder van zeven zonen, werd met een steen aan den hals in ’t water geworpen. Daags daarna werden haar zonen gedood. † 180.
      Donderdag 19 Juli. H. Vincentius a Paulo.
      Hij was als herdersknaap reeds een vriend der armen. Hij kreeg de genade des priesterschaps en na een paar parochies bediend te hebben kreeg hij de zorg over de galeislaven. Een tijd lang droeg hij zelf dezer ketenen om er een ander van te bevrijden. Hij bestuurde de Zusters der Visitatie, riep een vereeniging vau missiepriesters in het leven (de nog bestaande Lazaristen en stichtte de congregatie der Zusters van Liefde. Naast veel andere goede werken beoefende hij vooral werken van lichamelijke barmhartigheid. Rijk aan verdiensten stierf hij in 1660 als 85-jarige grijsaard. Leo XIII gaf hem de instellingen van liefde tot patroon. De zegerijk werkende Vincentiusvereeniging niet door hem gesticht, maar zijn geest ademend is algemeen bekend.
      Vrijdag 20 Juli. H. Hieronymus Aemilianus. 2e geb. v. d. H. Margarita.
      Hieronymus, Venetiaan, was een wonder van naastenliefde. Hij stichtte een Congregatie voor de verzorging van weezen en verwaarloosde kinderen. Ook gevallen meisjes vonden bij hem steun en bemoediging. Bij besmettelijke ziekte verdubbelde hij zijn werkzaamheid en viel als martelaar der naastenliefde in 1537.
      Margarita, dochter van een heidensch priester werd na den dood harer moeder opgevoed door een vrouw die heimelijk christin was. Toen de vader na jaren bespeurde, dat aan ook zij christin was leverde hij haar over aan de landvoogd, die haar na verschillende folteringen deed onthoofden. † 257.
      Zaterdag 2l Juli. Votiefmis v. O. L. Vr. 2e Geb. v. d. H. Praxedis 3e v. d. H. Geest. Pref. v. O. L. Vr.
      Praxedis, zuster van Pudentiana, dochter van senator Pudens, bezigde haar rijkdom ten bate van Kerk enarme.
      Paus Pius I (Martelaar) richtte het paleis der zusters in tot een kerk.