Nieuwe Tilburgsche Courant/Jaargang 61/Nummer 32417/De gemeenteraadsverkiezingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De gemeenteraadsverkiezingen
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 15 juni 1939
Titel De gemeenteraadsverkiezingen
Krant Nieuwe Tilburgsche Courant
Jg, nr 61, 32417
Editie, pg [Dag], tweede blad, [3]
Opmerkingen Jo Turlings (sr.) vermeld als J.J. Turlings
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.

      In vele plaatsen van ons land zijn gisteren wederom verkiezingen gehouden voor den gemeenteraad. De Katholieken behaalden verscheidene successen, terwijl vooral in de groote steden en in het Zuiden de S.D.A.P. zetels heeft verloren.

EINDHOVEN.

R. K. Staatspartij wint twee zetels.

  Stemmen Zetels
  1939 1935 1939 1935
Totaal geldig 46.461 38.934
R.K. Staatspartij 29.640 23.768 26 24
S. D. A. P. 7.919 6.985 6 7
Chr. Prot. lijst 3.518 2.868 3 3
Vrijz. Dem. Bond 1.773 1.181 1 1
Lijst Geelen 526 0 0
Lijst Maas 1.091 0 0
Lijst v. d. Hurk 1.432 1 0
Lib. Staatspartij 562 0 0
Andere partijen 4.132 0 2

      Voor den ouden raad werden in 1935 aan den lijst-Derks (diss. kath.) twee zetels toegekend.
      De Katholieke Staatspartij heeft haar aantal zetels van 24 op 26 gebracht. De candidaten van de lijst-Derks, die in 1935 twee zetels behaalden, keerden terug naar de R.K. Staatspartij.
      De S.D.A.P. verloor 1 zetel.
      De wilde lijsten deden de R.K. afbreuk, want aan den heer Maas, die tegen de hondenbelasting ageert, ging een duizendtal stemmen verloren. De lijst van den heer v. d. Hurk behaalde zooveel stemmen, dat de vertegenwoordiger van de vrije katholieke kerk gekozen werd.
      De V.D. zien den heer Fetter terugkeeren, terwijl de liberalen met een eigen lijst niet tot een zetel geraakten.
      De C.H. en A.R. die met een verbonden lijst uitkwamen, behaalden weer hun vroeger aantal zetels.

ROERMOND.

R.K. Staatspartij wint 4 zetels.

  Stemmen Zetels
  1939 1935 1939 1935
Totaal geldig 7.603 6.586
R.K. Staatspartij 5.661 3.607 13 9
Onafhankelijken 1.389 1.729 3 5
S. D. A. P. 553 666 1 2
Andere partijen 584 1

      In 1935 was er ook een Kath. Arbeiderslijst, Üie 462 stemmen en 1 zetel verkreeg, en een gecombineerde anti-rev. en chr.-hist. lijst, waarop 122 stemmen (0 zetels) werden uitgebracht.

Namen der gekozenen.

      R.K. STAATSPARTIJ: J. M. H. Breukers, mr. R. G. A. Hoppener; Ch. H. H. Evers; J. J. Turlings; J. P. H. Cartigny; M. H. L. A. Bongaerts; ir. H. H. J. Ruyten, J. H. Flekken; J. Heijnen; G. H. van Helden; W. J. A. Damen; J. B. M. H. Steuns; L. H. Masolijn.
      ONAFHANKELIJKEN: L. H. Pauli; F. J. H. Cox; J. M. J. H. Lucas.
      S. D. A. P.: J. H. Bekkers.

’s-HERTOGENBOSCH.

Eén zetel winst voor de R. K. Staatspartij.

  Stemmen Zetels
  1939 1935 1939 1935
Totaal geldig 20.092 17.606
R. K. Staatspartij 12.847 10.925 19 18
Groep-Kuypers 4.056 3.662 5 6
Bet. Arb. belangen 202 247
A.R. en Chr. H. U. 782 543 1
Comm. Partij Ned. 127
Gem.b. (Lib. en V.D.) 643 962 1
S.D.A.P. 1.435 1.267 2 2
Namen der gekozenen.

      R.K. STAATSPARTIJ: H. H. M. v. d. Velden; L. C. P. M. Meuwese; L. Vermeulen; J. G. Ch. M. van Genabeek; mr. J. B. H. M. Hengst; A. L. Briels; mr. C. C. S. M. Krüse; J. A. E. M. Meyring; H. A. F. M. Damen; A. van Veldhoven; Th. G. T. Jansen; mr. L. J. F. Baudoin; drs. H. J. M. van de Laar; M. J. W. van Soestbergen; mej. A. A. J. M. Tilman; A. Th. van der Mortel; N. Schuurmans; A. F. F. M. v. d. Dries; Th. P. M. Pos.
      GROEP-KUYPERS: H. F. Kuypers; A. van Vugt; G. A. Moerings; G. v. d. Bosch; L. v. Minderhout.
      ANTI REV. PARTIJ–CHR. HIST. UNIE: mr. P. J. van Bortel.
      S.D.A.P.: A. H. S. Willemsen; H. Gremme.

OISTERWIJK.

R. K. Staatspartij handhaaft zich.

      Totaal aantal geldige stemmen: 3203 (2706).
      Hiervan verkregen: R. K. Staatsp. 1669 (1458); lijst A. v. d. Wiel (R.K.) 249 (231); S.D.A.P. 234 (148); lijst-G. de Bruyn (wilde) 58 (–); lijst-G. Horvers (R.K.) 290 (235), lijst A. G. v. d. Boogaard (R.K. Zwart Front) 509 (436), lijst A. Zwerts (R.K.) 198 (198).
      De zetels werden als volgt verdeeld: R. K. Staatspartij 7 (7), lijst-A. v. d. Wiel 1 (1), S.D.A.P. 1 (0), lijst-De Bruyn 0 (0), lijst-Horvers 1 (2), lijst-v. d. Boogaard 2 (2), lijst-Zwerts 1 (1).

Namen der gekozenen.

      R. K. STAATSPARTIJ: de Sain, C. J. Mols, F. J. de Jong, W. M. Verhoeven, C. H. v. d. Wiel; J. J. W. Palm, A. v. d. Wiel.
      R.K. LIJST-v. d. WIEL: H. v. d. Wiel.
      S.D.A.P.: C. Bekkers.
      R. K. LIJST HORVERS. G. Horvers.
      ZWART FRONT: M. G. v. d. Boogaard, A. van Dal.
      R. K. LIJST-ZWERTS: A. A. Zwerts.

HELMOND.

S. D. A. P. verliest een zetel.

  Stemmen Zetels
  1939 1935 1939 1935
Totaal geldig 11.875 10.757
R. K. Werklieden 4.344 3.591 8 8
R. K. Middenstand 2.412 2.543 4 5
S. D. A. P. 1.406 1.379 2 3
R. K. Onafh. en Werkgevers 3.010 1.021 6 6

      In 1935 verkreeg voorts de lijst der R. K. Staatspartij, welke thans als zoodanig niet mee doet, 1190 stemmen met 2 zetels, de vrijzinnige lijst 490 stemmen met 1 zetel, terwijl een wilde kath. lijst 376 en een communistische lijst 167 stemmen behaalden zonder zetelwinst.

Namen der gekozenen.

      R. K. WERKLIEDEN: F. J. C. den Ouden, C. L. de Wuffel, J. van den Ende, J. C. F. van der Heijde, W. J. Kornuijt, W. van der Zanden, H. W. Ceelen, J. C. Overzier.
      R. K. MIDDENSTAND: R. J. A. van Gemert, P. J. van Dijk, J. L. M. van Nunen, H. G. Kemps.
      S. D. A. P.: F. van Bommel, J. A. Bungeners.
      NIET-KATHOLIEKEN: W. N. M. van der Ham.
      R. K. WERKGEVERS EN ONAFHANKELIJKEN: G. J. J. M. Coovels, J. C. J. Boelen, J. J. Ebben, F. J. F. M. van Thiel, J. Raymakers, J. C. Rakels.

BREDA.

S.D.A.P. verliest twee zetels.

  Stemmen Zetels
  1939 1935 1939 1935
Totaal geldig 23.060 20.288
R. K. Staatspartij 14.806 12.371 18 18
S. D. A. P. 4.434 4.894 5 7
Prot. Chr. Partij 1.558 1.187 2 1
Lib. Stp. en Vrijz. D. B. 1.262 1.281 1 1
Lijst-Leeman 1.000 1
Kath. Democraten 555
Namen der gekozenen.

      R. K. STAATSPARTIJ: A. C. B. van Arendonk, mr. E. L. H. M. van Mierlo, L. Jonker, J. F. A. Elich, S. Koopman, A. M. van Oosterhout, ir. F. S. A. van der Werf, A. A. J. M. Loonen, H. W. E. v. Gastel, C. L. M. Brantjes, J. A. Meys, ir. A. F. J. Beukers, J. N. Kroone, mr. A. A. M. Struycken, C. A. Crul, Th. J. J. A. Spoelder, P. C. van de Wijngaard, C. J. Laurey.
      S. D. A. P.: P. G. Gruys, J. Meyvis, H. J. van Houten, B. Cohen, G. T. de Jong.
      PROT. CHR. PARTIJ: A. Mabelis, C. M. Winkelhage.
      LIB. EN VRIJZ. DEM.: mr. J. Pleyte.
      LIJST-LEEMAN: G. Leeman.

      Te Breda is de stemming voor de gemeenteraadverkiezing bijzonder kalm verloopen. Over het geheel werd niet zoo druk gestemd als tijdens de verkiezing voor de Prov. Staten. Was de belangstelling op den dag slecht, des avonds toen aan de bureaux der bladen de uitslagen begonnen bekend te worden, steeg de belangstelling zeer. Druk werd het resultaat besproken. In de kringen der R.K.S.P. heerschte voldoening over het behoud van het aantal zetels. Bij de S.D.A.P. was de stemming minder goed, nu 2 zetels verloren gingen.

WAALWIJK.

R.K. Staatspartij verliest een zetel.

      Totaal aantal geldige stemmen 5095 (4694).
      Hiervan verkregen: R. K. Staatspartij 3561 (3652), Lijst-P. Brouwers (diss. Kath. Arbeiders) 393 (–), Lijst-Mandemaker (diss. prot. arbeiders) 195 (–), S.D.A.P. 452 (574), Anti Rev. en Christ. Hist. 494 (468).
      De zetels werden als volgt verdeeld:
      R. K. Staatspartij 9 (10), LijstBrouwers 1 (–), Lijst-Mandemaker 0 (–), S.D.A.P. 1 (2), Anti Rev. en Chr. Hist. 2 (1).
      Gekozen zijn:
      R. K. STAATSPARTIJ: W. P. C. Elbers, F. C. Smolders, C. W. Pullens, J. H. J. Klein, E. P. van Beynen, F. C. Roxs, J. v. Loon, P. A. Buyckx en J. J. M. v. Heeswijk De laatste twee zijn nieuwe leden, de anderen allen aftredend.
      LIJST-BROUWFRS: P. Brouwers.
      S.D.A.P.: H. v. d. Waarden.
      C. H. en A. R.: M. van Driel en J. A. Verdoorn.

WEERT.

      Totaal aantal geldige stemmen 6437 (5544).
      Hiervan verkregen: Lijst-v. d. Berg (burgerijmiddenstand) 1615 (1585), Lijst-Peeters (landbouwers) 223 (1883) Lijst-Post (arbeiders) 308, Lijst-Verheggen (kath. arbeiders) 1143, Lijst-Joosten (middenstand) 926 (660), Lijst-van Mierlo 192 (–), Lijst-Langerslag (arbeiders) 30.
      In 1935 waren de drie huidige lijsten der arbeiders tot één gecombineerd, welke 1113 stemmen verkreeg met 3 zetels.
      De verdeeling der zetels is als volgt: Lijst-v. d. Berg 4 (5), Lijst-Peeters 6 (5), Lijst-Post 0, Lijst-Verheggen 3, Lijst-Joosten 2 (2), Lijst-v. Mierlo 0, Lijst-Langerslag 0.

Namen der gekozenen.

      LIJST-v. d. BERG: J. M. v. d. Berg, W. M. J. H. Breukers; J. L. A. Teunissen, J. H. Adriaans.
      LIJST-PEETERS: G. H. Peeters, F. J. M. Peerlings, W. Stienen, P. M. Meeuwissen, A. W. Camp, P. J. J. Greymans.
      LIJST-VERHEGGEN: J. N. Verheggen, P. J. Luys, J. W. H. Teuwissen.
      LIJST-JOOSTEN: J. F. P. M. Joosten, F. L. J. v. d. Eijnden.