Nieuwe Venlosche Courant/Jaargang 54/Nummer 134/Nieuwe Uitgaven

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nieuwe Uitgaven
Auteur(s) A.F.
Datum Dinsdag 21 november 1916
Titel Nieuwe Uitgaven
Krant Nieuwe Venlosche Courant
Jg, nr 54, 134
Editie, pg [Dag, 3]
Opmerkingen Albin Windhausen vermeld als A. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Nieuwe Uitgaven.

De Volksmissionaris.

      In de Novemberaflevering, waarmede De Volksmissionaris zijn 37en jaargang sluit, vonden wij tot onze groote vreugde een bespreking van het pauselijk decreet, waardoor het feest van het H. Huisje van Loreto voor Italië en aangrenzende eilanden niet alleen werd hersteld, maar zelfs verplichtend werd gemaakt. Wat de schrijver daaromtrent zegt en daaruit meent te mogen besluiten, is zeer juist en verdient in breederen kring gekend te worden: het toont duidelijk de gezindheid van den H. Stoel bij dergelijke vragen. En de H. Stoel is ongetwijfeld een veilige gids.
      Verder trof ons in deze aflevering als bijzonder nuttig de schets: ’t Programma-avondje van Oscar Otto Peppelaer, wijl daarin een onbenullige aanval van „De Kinematograaf” op da zoo verdienstelijke vereeniging „Voor Eer en Deugd” aan de kaak wordt gesteld. Allen bioscoop-bezoekers wordt verder een hoog-ernstig woord van waarschuwing toegevoegd, een woord, dat hoog noodig is.
      De vroegere artikelen van dit tijdschrift over het verderfelijk blad De Courant en over de leerrijke bekeeringsgeschiedenis der dichteres Cordula Peregrina worden hier besloten. De neem-en-leesrubriek biedt haar aantrekkelijke verscheidenheden. De liefdadigheid wordt voor den wintertijd aangekweekt door een klein maar fijn stukje: „Wat de linkerhand niet weten mag.”
      Drie platen hebben betrekking op Onze Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand. Een mooie reproductie in veelkleurendruk van Procaccini’s „Veronica met het H. Aanschijn” opent de de aflevering.
      Geen wonder, dat zulk een tijdschrift veel gelezen wordt.

A F.

De Sint-Gerarduskalender.

      Met de Novemberaflevering van „De Volksmissionaris” ontvingen wij ter bespreking den nieuwen Sint Gerarduskalender, dien de redactie gratis aan hare abonné’s aanbiedt. Waarlijk zachte, fijne kleuren, een mooi geheel! Een jeugdige roover vol passie, een Heilige vol zielenijver, een fantastisch verlicht bosch: een mooi ontwerp voor den bekenden kunstschilder A. Windhausen, dat hij dan ook meesterlijk uitwerkte. Ook het blok is aantrekkelijk door schoone spreuken en frisschen scherts. Zulk een kalender mag er dus zijn. Ook daardoor zullen velen tot „De Volksmissionaris” getrokken worden.

A. F.