Nieuwe Venlosche Courant/Jaargang 67/Nummer 20/Raadsvergadering

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Raadsvergadering
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 24 januari 1929
Titel Nieuws uit Roermond. Raadsvergadering. De eerste bijeenkomst in 't nieuwe jaar.
Krant Nieuwe Venlosche Courant
Jg, nr 67, 20
Editie, pg [Dag], [3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Raadsvergadering.

DE EERSTE BIJEENKOMST IN ’T NIEUWE JAAR.

      Gisteravond hield de gemeenteraad van Roermond een bijeenkomst, waarbij dhrn. Oor en Drehmans afwezig waren. Bij de opening van de zitting werd het nieuw benoemde raadslid dhr. J. J. Turlings (R.K.) beëedigd. Hierna sprak de voorzitter een Nieuwjaarswensch uit, waarin spr. een terugblik gaf over 1928, in welke periode nogal belangrijke besluiten zijn gevallen, o.a. de tot stand koming der bad- en zweminrichting, die in een groote behoefte bleek te voorzien. De los- en laadhaven, welke nog binnenkort officieel zal geopend worden. In 1927 hadden 460 schepen ligplaats gekozen, welke aan havengelden ƒ 1867 opbracht. Het afgeloopen jaar vermeerderde de aanleg van booten 876 met een opbrengst van ƒ 3319. De koelinrichting aan het Slachthuis. Het bevolkingsvraagstuk is wel onbevredigend te noemen, daar sinds 1922 achteruitgang valt te constateeren, doch hier hebben ook enkele factoren toe meegewerkt, die in de toekomst hopelijk achterwege blijven. Omtrent de herdenking van het 700-jarig bestaan in 1931 zullen B. en W. spoedig in overleg treden met den raad.
      De Ziekenhuiskwestie, die ondanks menige verscholen tegenwerking, werd opgelost en thans haar beslag heeft gekregen na jarenlang een punt van bespreking te hebben uitgemaakt.
      Hierna bedankte dhr. A. Bongaerts, als oudste lid van den raad den Burgemeester, door wiens toedoen deze zaken allen zoo prachtig tot stand kwamen. De voorzitter droeg deze hartelijkheid door den heelen raad meebetuigd, eveneens over aan de beide wethouders.
      Verder werd tot lid van het College van de Algemeene Armeninstelling herbenoemd dhr. Jos. Berger.
      Tot tijdelijke leden van het College van Regenten werden gekozen de heeren Mr. P. Rieter en J. Linssen.
      De verdere behandeling van den agenda bevatte weinig belangrijke dingen, zoodat deze bijeenkomst in een goed uurtje was afgeloopen.