Nieuwe Venlosche Courant/Jaargang 80/Nummer 70/Pastoor Windhausen Steijl

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pastoor Windhausen Steijl
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 21 maart 1942
Titel Pastoor Windhausen Steijl
Krant Nieuwe Venlosche Courant
Jg, nr 80, 70
Editie, pg [Dag, 2]
Opmerkingen Paul Windhausen vermeld als P. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein
PASTOOR WINDHAUSEN STEIJL.

      Op 25 Maart zal ’t 25 jaar geleden zijn, dat de Zeereerw. heer P. Windhausen, thans pastoor der St. Rochus-parochie te Steijl, tot priester werd gewijd. Wegens de Vastentijd is dit feest uitgesteld tot Beloken-Paschen.
      Vanaf 1917 tot 1928 was pastoor Windhausen werkzaam als kapelaan te Belfeld. Tot hij in 1928 tot rector te Steijl werd benoemd, bestonden te Steijl reeds lang plannen tot vergrooting van de veel te kleine rectoraatskerk, terwijl de idee meer en meer veld won om een nieuwe kerk te bouwen.
      Pastoor Windhausen legde een groote activiteit aan den dag, en mede door samenwerking van ’t kerkbestuur, werd besloten een nieuwe flinke kerk te bouwen. Reeds in Januari 1930 had de eerste steenlegging plaats en precies een jaar later, op 25 Januari 1931, werd de fraaie kerk ingewijd. De ligging op ’t plateau aan de Maasstraat gaf aan ’t Godsgebouw een grootsch cachet. Bouw en indeeling vielen zeer in den smaak en met groote voldoening en trotsch zaden „„de Steijler” neer op hun nieuwe kerk.
      Op 29 Augustus, toen de kerk door Mgr. Lemmens werd geconsacreerd, vierde Steijl een dubbel feest. Immers werd rector Windhausen benoemd tot pastoor aan de tot parochie verheven St. Rochuskerk. Hierdoor weid een lang gekoesterde wensch der Steijlenaren vervuld. In de ruim 15 jaren die pastroor Windhausen te Steijl doorbracht, is er zeer veel tot stand gekomen. Wij twijfelen dan ook niet of Steijl zal [’t dus] als een eer rekenen om dit zilveren priesterfeest van hun eersten parochieherder tot een onvergetelijk te maken.