Nieuwsblad van het Noorden/Jaargang 41/Nummer 179/Huldiging Jan Wils

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Huldiging Jan Wils
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 31 juli 1928
Titel Huldiging Jan Wils
Krant Nieuwsblad van het Noorden
Jg, nr 41, 179
Editie, pg [Dag], Derde blad, [4]
Opmerkingen Hendrik Petrus Berlage vermeld als H.P. Berlage, Willem Dudok als W.M. Dudok, Willem Kromhout als W. Kromhout, Richard Roland Holst als Roland Holst, Henk Wegerif als A.H. Wegerif, Cornelis Baard als Baard, Pieter Scharroo als Scharroo
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

HULDIGING JAN WILS.


      Den bouwmeester van het Olympisch Stadion, den heer Jan Wils, is hedenochtend hulde gebracht voor de wijze, waarop hij zijn monumentale bouwwerk ontworpen heeft. Nederlandsche kunstenaars wilden hun waardeering voor het werk van den architect uitspreken en in het Stedelijk Museum, in het zaaltje, waar het ontwerp van den heer Wils is tentoongesteld, is hem deze hulde gebracht. Daar waren enkele leden van het comité, dat zich hiervoor gevormd had, en dat bestond uit de heeren: dr. H. P. Berlage, W. M. Dudok, dr. Jan Kalf, W. Kromhout, prof. Roland Holst en A. H. Wegerif Gzn.; er waren leden van het N. O. C., de heer Baard, directeur van het Stedelijk Museum, en verder nog een aantal vrienden van den heer Wils.Jan Wils.


      De heer Kromhout hield een herdenkings- en huldigingsrede.
      De heer Scharroo, vice-voorzitter van het N. O. C., sprak namens dit comité een woord van dank voor den arbeid door Wils verricht.
      Hierna bood de heer Kromhout namens het huldigingscomité een krans aan. Namens de huldigende vereenigingen, bood hij tevens een door den heer Jac. Jongert geteekende oorkonde aan, waarin de dichter M. Nijhoff den dank der Nederlandsche kunstenaars vertolkte.