Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant/Jaargang 165/Nummer 304/Kalenders

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kalenders
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 29 december 1936
Titel Kalenders
Krant Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant
Jg, nr 165, 304
Editie, pg [Dag], eerste blad, 3-4
Opmerkingen Herman Heijenbrock vermeld als H. Heijenbrock, Albin Windhausen als A. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[3]


KALENDERS.

      Aan den dagkalender zitten nog slechts enkele blaadjes. Zij dwarrelen neer, elken dag een, tot het laatste en dan is 1936 niet meer. Het Nieuwe Jaar begint en we grijpen naar de nieuwe kalenders.

      De Nederlandsch Spoorwegen geeft een forsche maandkalender uit die een sieraad zal zijn voor kantoor en woning. Pastelteekeningen van H. Heijenbrock, in welgeslaagde kleurendruk gereproduceerd, geven een mooi beeld van het veelomvattende staatspoorbedrijf.

      Victoria-Bron (Hoofdkantoor Amsterdam. Ned. Mij. Opgericht 1187) geeft twee maandkalenders uit. De eene is groot en overzichtelijk voor kantoorlokalen bestemd, de andere is van bescheidener formaat, ook een maandkalender, maar meer geëigend voor woning en privékantoor.

      De Robinson Schoenfabrieken brengen dit jaar een buitengewoon aardige jongenskalender en evenals in het verleden zal het product van Robinson-Nijmegen ook ditmaal weer de sympathie der jongeren hebben. Het is n.l. een fraaie maandkalender, met een serie vlotte illustraties van Eelco Leegstra en een boeiend padvindersverhaal van Kees Spierings. De kalender heeft den naam gekregen „Jamboree-kalender 1937”.

      Noord Braband, Maatschappij van Verzekering op het leven, gevestigd te Waalwijk, brengt eveneens een practische maandkalender ln de bekende kleuren geel en rood, blauw. Een flinke duidelijke lettertekst.

      Sigarenmagazijn Corona van den heer W. Sabel-Graste alhier geeft een maandblokje uit waarvan in het schild een groot en welgelijkend portret van Z. D. H. Prins Bernhard werd opgenomen. De heer W. Sabel is ook vertegenwoordiger van de levensverzekering „Conservatrix” te Baarn en deed voor deze maatschappij een maandblokje verschijnen waarop in het schild de bekende foto van het Prinselijk Bruidspaar is opgenomen.

      De Pnem (N.V. Prov. Nrd. Brab. Electr. Mij.) brengt een forsche maandkalender in uitstekenden kleurendruk. De voorplaat geeft een symbool van De Vliegende Hollander, die door het licht werd aangetrokken. Ook de andere platen hebben alle betrekking op het gebruik van electriciteit in huls en bedrijf. Een fraaie kalender, met mooie teekeningen van Willy Schermele.

      „Zurich” Utrecht, bijkantoor C. Hensing, Citadellaan 79, alhier, de algemeene maatschappij van verzekering tegen ongelukken en wettelijke aansprakelijkheid geeft een zeer overzichtelijke kalender, waarop twee maanden per bladzijde, en verlucht met een serie prachtige foto’s uit het Zwitsersche bergland.

      De N.V. Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij „St. Willi-Brordus” Utrecht, verspreidt een heldere maandkalender met een groot, opvallend schild.

      The Texas CompanyTexaco” verspreidt een degelijke maandkalender waarboven als schild het bekende Texacobord in groen, rood en zwart. Bovendien geeft die Mij. nog een vlot maandkalendertje voor Uw bureau uit, met de typische hondenkopjes er boven.

      De Ned. Vereeniging tot bescherming van dieren (afd Rotterdam) gaf een mooie kalender betrekkelijk het dierenleven. De kalender is vooral geschikt voor schoolgebruik, doch zal ook in de huiskamer een waardig


[4]


[...]


figuur kunnen maken. Zij is voor een gering bedrag bij de afd. bestelbaar (Mathenesserlaan 302) wat wij om het goede doel vermelden.

      De Nederlanden van 1845 (Fatum. Labor, de Binnenvaart) brengt een robuste maandkalender met flinke duidelijke indeeling die ruimte laat voor korte notities en geschikt is voor bureaux en openbare lokalen.

      Het Nieuwsblad van het Noorden, onze collega die daar hoog in Groningen een voorname plaats in het dagbladbedrijf inneemt, geeft eveneens een mooie maandkalender uit, met plaatjes als schilderijtjes.

      Het verzekeringsbedrijf Nillmy uit Den Haag heeft ook een ruime maandkalender in heldere kleurendruk gebracht.

      De Eerste Hollandsche Verzekeringsbank (Amsterdam) brengt in blauw, zwart en wit een royale maandkalender voor bureau en zaal.

      De Nationale Levensverzekeringsbank te Rotterdam brengt eveneens een flink opgezette maandkalender die op kantoor zeer practisch is.

      H. J. Reesink en Co. N.V. (Zutfen, R’dam en A’dam) brengt weder een prachtige kunstkalender, ook nu weer verzorgd door den kunstschilder H. J. Roodenburg die ditmaal in Rotterdam het onderwerp van zijn studies koos.
       Een mooie maandkalender die ongetwijfeld velen zullen willen bezitten.

      De N.V. Stichtsche Glasverzekeringsmij. (Utrecht) geeft ook in forsche uitvoering een kantoormaandkalender, terwijl dat ook deed de N.V.
      Levensverzekeringsmaatschappij Utreoht. Beide zeer acceptabele uitgaven.

       De V. B. V. Vereenïging Voor Bitumineuze wegconstructies (Utrecht) brengt een in sobere tinten uitgevoerde, welverzorgde kalender met maandbladen en verlucht met mooie foto’s betreffende den wegenbouw.

      De aannemersfirma L. v. Drunen en Zonen, Den Bosch, openen de serie weekkalenders met een in frissche tinten uitgevoerde uitgave op stevig onderbord. Een practische kalender voor kantoor en kamer.

      De Boekbinderij J. L. Adr. Hoos, Den Bosch zocht het in den eenvoud en verspreidt een evenvoudige zwart en witte kalender die aan duidelijkheid niets te wenschen laat.

      Zoo dacht ook de firma Bernard v. Vught er over die in denzelfden geest een practische weekkalender brengt, gehecht op een stevig onderbord in vervloeide kleuren.

De Alg. Friesche Levensverzekeringsmij. (Leeuwarden) heeft een forsche weekkalender gebracht die op de rugzijde der pagina’s alle mogelijke inlichtingen geeft over alle mogelijke verzekeringsfaciliteiten.

      De N.V. Stoomvaart MaatschappijNederland” brengt voor 1937 een zeer practische uitgave. Op flinke pagina’s vindt men de dagen en data der week en aan den voet daarvan de loopende maanden van het jaar.

      Dagblockalenders werden ditmaal niet zoo veel ontvangen. De fa. J. J. Romen en Zonen te Roermond bieden enkele fraaie uitgaven, meer op kerkelijk terrein. Zoo ontvingen wij een kalender van het H. Hart en een Alfonsuskalender, beiden blocs met duidelijke letters en met teksten en anecdotes. Mooie kalenders met devote voorstellingen op de onderborden. (Kunstschilder A. Windhausen).

      De LettergieterijAmsterdam” v.h. Tetterode brengt een forsche dagkalenderbloc in den handel van lichtgeel blad met diep-zwarten opdruk in kloeke letters.

      „Biblo” de bekende Bossche kantoorboekhandel en leesbibliotheek heeft ook een practische en typografisch welverzorgde weekkalender in omloop gebracht. Zij zal haar weg wel vinden.

      Zakagenda’s in luxieuse uitvoering zijn er eveneens enkelen op ons bureau aangekomen. Wij noemen die in fraaie leeren band van de Levensverzekeringsmij. Noord Braband te Waalwijk en die van de N.V. Rotterdamsche Lloyd die in zwart en in rood leer zeer luxieuse en gedistingeerde zakagenda’s verspreiden.