Nuns (VpN 1932:5)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


  • Op Zaterdag, den 22sten October 1932, des namiddags om 2 uur, zal de tweeentwintigste algemeene vergadering van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging in het Café-Restaurant „De Kroon“, Spui No. 10 te 's-Gravenhage gehouden worden.
Punten van behandeling:
1. Opening der vergadering.
2. Lezing der notulen van de vorige algemeene vergadering.
3. Verslag over het afgeloopen jaar.
4. Rekening en verantwoording over 1931.
5. Voorstel van het hoofdbestuur om de tegenwoordige statuten en het tegenwoordige huishoudelijk reglement door nieuwe te vergangen. (De ontwerpen van de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement zijn in dit nummer opgenomen).
6. Eventueele verkiezing van hoofdbestuursleden bij aanneming der in punt 5 bedoelde ontwerpen.
7. Mededeelingen omtrent:
a. het Volapükfonds,
b. het orgaan der vereeniging,
c. de „Algemeene afdeeling van den Bond van Wereldtaalvereenigingen“.
8. Behandeling van ingekomen bescheiden en voorstellen.
9. Bepaling van plaats en tijd der volgende algemeene vergadering.
10. Rondvraag en sluiting.