Nuns (VpN 1933:4)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


  • Met verwijzing naar het in het vorige nummer onder „Nuns“ opgenomen verzoek deelt het Bestuur van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging den leden mede, dat geen enkel bezwaarschrift is binnengekomen, zoodat aan het voornemen om de eerstvolgende ledenvergadering in de twede helft van September te houden gevolg gegeven zou worden.
    Het Bestuur kan tot zijn groot genoegen hieraan toevoegen, dat het Mej. Jacq. Stock bereid heeft gevonden om met haar dameskoor het „Hüm Volapüka“ in te studeeren, en het in die algemeene vergadering ten gehoore te doen brengen.
    Dit loflied op de Wereldtaal is oorspronkelijk door Franz Zorell gedicht en door J. M. Schleyer op muziek gebracht. De tekst is echter een wenig gewijzigd om hem in overeenstemming te brengen met den toestand, die uiteraard door den dood van den uitdenker van Volapük ontstaan is.
    De gewijzigde tekst zal hieronder opgenomen worden.