Nuns (VpN 1933:5)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


  • Op Maandag, den 25sten September 1933 des avonds om 8 uur, zal de drieëntwintigste algemeene vergadering van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging in het Café „De Groothertogin“, Groothertoginnelaan No. 204 te 's-Gravenhage gehouden worden.
Punten van behandeling:
1. Opening der vergadering.
2. Lezing der notulen van de vorige algemeene vergadering.
3. Verslag over het aflgeloopen jaar.
4. Rekening en verantwoording over 1932.
5. Hüm Volapüka, te zingen door een dameskoor onder leiding van Mej. Jacq. Stok.
6. Behandeling van ingekomen bescheiden en voorstellen.
7. Bespreking van plaats en tijd der volgende algemeene vergadering.
8. Rondvraag en sluiting.
Het Hoofdbestuur doet een dringend beroep op de leden om zoo eenigszins mogelijk ter vergadering te verschijnen. Belangstellenden zijn ook van harte welkom: neemt dus Uw vrienden en kennissen mede, en tracht hen, die belangstellen in het wereldtaalvraagstuk, over te halen om lid te worden van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging!
Ter vergadering zullen eenige uitgaven van het Volapük tentoongesteld worden.
De tekst van Hüm Volapüka is verkrijgbaar tegen 5 cent per ex., 25 cent per 10 ex., f 1.- per 50 ex.