Nuns (VpN 1934:2)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


  • Wij kunnen niet nalaten hier mede te delen, dat wij met zeer veel genoegen in dit nummer van ons tijdschrift een beschikking van den Cifal hebben opgenomen. Wij hopen van harte, dat het niet bij deze eene beschikking zal blijven, doch dat wij meer in het openbaar de groote belangstelling van den Cifal voor Volapük en de Volapükisten mogen ervaren.
    Het spreekt vanzelf, dat deze beschikking in een Centraalblad (Zänagased Vpa) behoorde opgenomen te worden, doch daar de eldmiddelen nog niet toelaten, een zoodanig blad uit te geven, was het noodig dit belangrijke stuk voorloopig in dit blad bekend te maken.
    Dit nummer zal ook toegezonden worden aan de leden der Wereldtaal-academie, die nog niet tot den bond der Volapükvereenigingen zijn toegetreden.
  • De heer J. G. M. Reynders Sr, Penningmeester van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging, verzoekt den leden der vereeniging, die hun contributie voor 1934 (en die van 1933) nog niet betaald hebben, deze voor den 1sten April a.s. aan hem te zenden. Adres: Den Haag, Goudsbloemlaan 120. Postrek. 199061.
  • De heer Dr. Arie De Jong heeft in het nummer van 2 Februari 1934 van de „Nieuwe Voorburgsche Courant“ aangekondigd, dat hij een voorjaarscursus der Wereldtaal zou houden.