Nuns (VpN 1934:4)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


  • Op Zaterdag, den 11den 28sten Juli 1934, des namiddags om 2 uur 30, zal de vierentwintigste algemeene vergadering van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging in het Café-Restaurant „De Kroon“, Spui No. 10 te 's-Gravenhage gehouden worden.
    Punten van behandeling:
1. Opening der vergadering.
2. Lezing der notulen van de vorige algemeene vergadering.
3. Verslag over het afgeloopen jaar.
4. Rekening en verantwoording over 1933.
5. Behandeling van ingekomen bescheiden en voorstellen.
6. Bespreking van plaats en tijd der volgende alg. vergadering.
7. Rondvraag en sluiting.
Het Hoofdbestuur doet een dringend beroep op de leden om zoo eenigszins mogelijk ter vergadering te verschijnen. Belangstellenden zijn ook van harte welkcom; neemt dus Uw vrienden en kennissen mede, en tracht hen, die belangstellen in het wereldtaalvraagstuk, over te halen om lid te worden van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging!