Nuns (VpN 1935:2)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


  • Naar aanleiding van het voornemen van B. en W. van Den Haag om bij een bespreking van een algemeen leerplan ook de vraag te berde te brengen, of Esperanto als leervak op de openbare scholen zou ingevoerd worden, heeft Dr. Arie De Jong, hoofdleider der Wereldtaalbeoefenaren van Nederland, dat College bij schrijven van den 14den Januari j.l. in overweging gegeven, ook de vraag onder de oogen te zien, of het niet wenschelijker zou zijn het Volapùk als leervak in te voeren, en niet het Esperanto.
    In dat schrijven gaf hij de redenen aan, waarom Volapük boven Esperanto de voorkeur verdient. Het resultaat is geweest, dat noch het Volapük, noch het Esperanto als leervak op de openbare scholen ingevoerd zal worden.
    Op dat schrijven volgde echter in „Het Vaderland“ een vrij hevige polemiek tusschen de voorstanders van Esperanto en Dr. De Jong, welke ongetwijfeld het goede resultaat heeft gehad, dat de aandacht van velen weder op Volapük is gevestigd.
  • De heer J. G. M. Reynders Sr, Penningmeester van de Alg. Ned. Wereldtaalvereeniging, verzoekt den leden der vereeniging, die hun contributie voor 1935 nog niet betaald hebben, deze voor den 1sten April a.s. aan hem te zenden. Adres: Den Haag, Goudsbloemlaan 120. Postrek. 199061.