Nuns (VpN 1940:1)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


  • In de Alg. Vergadering, die den 30sten Maart j.l. door de Alg. Nederlandsche Wereldtaalvereeniging te Utrecht werd gehouden, is besloten om aan ons blad een klein bijvoegsel te verbinden, dat speciaal bestemd is om onder de schooljeugd propaganda voor Volapük te maken. Dit bijvoegsel zal ook afzonderlijk uitgegeven worden en zooveel mogelijk gratis worden verspreid. Zij echter, die ons streven willen steunen, en ervan verzekerd willen zijn, dit blaadje geregeld te ontvangen, kunnen zich hierop abonneeren bij den heer J. G. M. Reynders Sr. te Den Haag, Goudsbloemlaan 1120, aan wien ook het bedrag van 35 cent gezonden kan worden voor de vier blaadjes, die dit jaar zullen verschijnen.
    De leden der Vereeniging, die genegen mochten zijn aan de verspreiding van dit bijblad mede te werken, kunnen den heer Reynders opgeven, hoeveel exemplaren zij hiervan wenschen te ontvangen.
  • Door de censuur ontving de voorzitter van onze vereeniging eerst twee dagen na de vergadering een schrijven van den Cifal, Prof. Dr. Alb. Sleumer, waarin hij de beste wenschen uitte voor de vergadering en verzocht zijn hartelijke groeten over te brengen aan allen, die daaraan hadden deelgenomen.