Ons Zuiden/Jaargang 1/Nummer 142/Frankrijk/Op 't slagveld van St Privat

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Op ’t slagveld van St Privat’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Ons Zuiden, woensdag 21 juni 1893, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Op ’t slagveld van St Privat.

 De plechtigheid der overgave aan de duitsche overheden van de stoffelijke overblijfselen der officieren en soldaten van de duitsche garde, gedood in den slag van St.-Privat, heeft zaterdag plaats gehad in tegenwoordigheid van generaal Jamont.
 Generaal Hoesler, bevelhebber van het 16e legerkorps te Metz, en zijn staf zijn op fransch grondgebied gekomen om de stoffelijke overblijfsels te ontvangen. De plechtigheid was zeer indrukwekkend. Van af 6 ure ’s morgens hadden de fransche troepen zich opgesteld rond het oud gedenkteeken van Saint-Ail.
 Generaal Jamont is kort daarna aangekomen. De beenderen der dooden waren in zeven doodskisten gelegd. Ten zeven ure kwam eene deputatie van zes duitsche officieren in groot tenue. In naam van het gouvernement der Republiek overhandigde de onderprefect van Bricy de overblijfselen der gesneuvelden aan de duitsche officieren.
 Een duitsch katholiek aalmoezenier las de laatste gebeden; een protestantsch aalmoezenier en de pastoor van Batilly spraken redevoeringen uit ter eere der in 1870 gevallen soldaten. De trompetten bliezen de veldmarsch. Het muziekkorps speelde eene rouwmarsch, terwijl de stoet zich in beweging stelde.
 Nabij de grens stonden de fransche huzaren en jagers; op duitsch grondgebied wachtte generaal Hoesler met talrijke officieren uit het garnizoen van Metz en eene eerecompagnie voetvolk.
 Op uitnoodiging van generaal Hoesler betrad generaal Jamont het duitsche grondgebied en hield revue over de duitsche troepen.
 Daarna had de begrafenisplechtigheid plaats.