Ons Zuiden/Jaargang 1/Nummer 142/Maastricht 20 Juni/De lindeboomen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De lindeboomen’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Ons Zuiden, woensdag 21 juni 1893, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  — De lindeboomen staande op ons Vrijthof, de bij uitstek heerlijke en prachtige wandelplaats zijn tegenwoordig in een’ bloei, zooals men het slechts zelden gezien heeft. Het geheele Vrijthof en de aangrenzende straten zijn geparfumeerd door den geur der in trossen hangende bloessems. Het is in deze warme dagen een waar genot ’s avonds onder die prachtige boomen te kuieren.
 De rijke bloei der boomen is thans meer opvallend, daar overal elders de boomen door de heersehende droogte verarmoedigd zijn.
 Dank zij het buizennet, dat op het Vrijthof is aangebracht, kan men den grond drenken met water der waterleiding, hetgeen dan ook wekelijks geschied, en zoodoende den groei en bloei der schoone boomen bevorderen.
 Door hetzelfde buizennet heeft men op het gunstige oogenblik vloeibare messttoffen afgevoerd en aldus het noodige voedsel aan de boomen kunnen geven; daaraan is dan ook den tegenwoordigen „overvloedigen bloei te danken.
 Eene enkele uitzondering maakt de boom tegenover een der meest bezochte café’s der plaats en dit wordt toegeschreven aan de leelijke gewoonte der bezoekers van dit etablissement, om aan dien boom water te geven hetgeen nadeel in plaats van voordeel aan groei toebrengt. Zouden die Heeren die gewoonte niet willen afleggen?