Onze Courant/Jaargang 18/Nummer 1966/Uit de Provincie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Uit de Provincie
Auteur(s) X.
Datum Vrijdag 11 augustus 1922
Titel Uit de Provincie. Spanbroek. 40-jarig jubile van Pastoor A. Stekelenburg
Krant Onze Courant
Jg, nr 18, 1966
Editie, pg [Dag], tweede blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Uit de Provincie.

SPANBROEK.
40-JARIG JUBILE VAN PASTOOR A. STEKELENBURG.

      De R. K. bladen van 1 Januari hadden het gelukkig vermeld, dat de Z.Eerw. Pastoor van Spanbroek op 15 Augustus van dit jaar zijn veertigjarig Priesterfeest zou herdenken.
      Wij zeggen gelukkig, omdat de feesteling zelf, die nooit van zich zelf spreekt, ons waarlijk niet op dien dag opmerkzaam zou hebben gemaakt. Maar de datum was bekend en de Parochie besloot om dien dag te toonen, dat zij haar Herder bemint en eert.
      In de 15 jaar, dat Pastoor Stekelenburg in hun midden is, hebben de Parochianen van Spanbroek hem leeren kennen, leeren hoogachten om zijn voorbeeldigen ijver voor hunne godsdienstige belangen.
      Als blijvend monument van die heerlijke zucht om het geloofsleven te bevorderen, staat daar onze schoone parochiekerk, gebouwd in 1910 en na de inwijding successievelijk voorzien van een schoone kerkinventaris, waarin de door Windhausen geschilderde Kruisweg zulk een eerste plaats inneemt.
      Zonder ooit te vragen wist Pastoor Stekelenburg alles voor die kerk te krijgen. Wij nemen het schoone vleugelaltaar, de schoone preekstoel, de daarbij passende Communiebank, het orgel, het Missiekruis, de Piéta. Alles moest schoon zijn, want smaak voor vorm en kleur is een eigenschap, die den Pastoor het kiezen vergemakkelijkt.
      Als hij eenmaal van ons heengaat, wij hopen dat het nog lang niet gebeurt, dan kan hij zeggen, dat hij heeft gebouwd een kerk, die af is, geheel af.
      Dat gevoelt de Parochie en daarom werd in Mei reeds een commissie gevormd om den 15 Augustus aan den beminden Pastoor de hulde van de Parochie te doen blijken.
      Het kerkbestuur koos tot voorzitter van de Commissie den Edelachtbaren Heer A. Commandeur, onzen burgemeester. Een inzameling werd gehouden, en ja, nu moest men verdere stappen doen, waarbij men verplicht was, zich omtrent de houding van onzen Pastoor te vergewissen.
      Daar wachtte ons een kleine teleurstelling. De Pastoor wilde geen feestviering, ja het gerucht liep, dat Z.E. dien dag afwezig zou zijn.
      Doch gelukkig de wind is wat gedraaid en, hoewel uiterlijk vertoon on verzoek weg bleef, de Parochie heeft toch de gelegenheid om aan haar Pastoor te toonen, dat zij zijn arbeid en streven hoogelijk waardeert.
Spanbroek, 11 Aug.

X.