Oprechte Haerlemsche Courant/Jaargang 1697/Nummer 19/Men is van meeninge, op Vrydag, den 17 Mey, 1697, by openbare Opveylinge te verkopen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Men is van meeninge, op Vrydag, den 17 Mey, 1697, by openbare Opveylinge te verkopen [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum 11 mei 1697
Titel Men is van meeninge, op Vrydag, den 17 Mey, 1697, by openbare Opveylinge te verkopen [...]
Krant Oprechte Haerlemsche Courant
Jg, nr ?, 19
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Men is van meeninge, op Vrydag, den 17 Mey, 1697, by openbare Opveylinge te verkopen alle de Late Tulpaen, beſtaende in verſcheyde rare en uytstekende Soorten van nieuwe Tulpaen van den Heer Nicolaes Everswijn, zalr.: De Verkopinge ſal gehouden werden op de kleyne Houtweg in des Overledens Thuyn.
      De Weduwe en Voogden van de Kinderen van de Heer Cornelis van der Tocht zijn van meeninge, om by publijck Erfhuys te verkopen alderhande koſtelijcke Meubelen, beſtaende in Ledicanten, Turkſe Vloer-Tapijten, Spiegels, Cabinetten, Engelſſe Trijpte Stoelen, Porceleyn, Linden, &c., op den 4 Mey, Oude Stijl, tot Utrecht ten Huyſe van Mevrouw de Goyer op ’t St. Jans Kerckhof: Welcke Goederen Daegs voor de Verkopinge van een yder konnen geſien werden.
      Op Woensdag, den 15 Mey, ſal tot Haerlem ten Huyſe van Harmanus Kramer, Caſteleyn in het Heeren Logement, verkocht werden een extraordinaire ſchoone Party wit Haerlems eygen gereet kort op kort Lijnwaet van verscheyde Soorten, Prijſen en Breeten, soo heele, als halve Stucken, en het geen de Omſtanders meerder ſal vertoont werden.
      Op Woensdag, den 15 Mey, 1697, ſal men in ’t Oude Heeren Logement tot Amſterdam aen de Meeſtbiedenden verkopen eenige uyt muntende konſtige Schilderyen van brave Italiaenſſe, Franſſe en Nederduytſe Meeſters; als 3 Stucks van Salvator Roſa, 4 van Campen Dolio, 3 van Gasper Pouſin, 2 van den Bourgonjon, 2 van Cornelio de Wael, 2 van Rammelaer, Celio, Ponzone, Jean Melo, Vouet, Morelli, Babure, Terbrugge, Both, Wouwerman, Lariſſe, Krab, Verdoes, van den Broek, Kalf, Jacob van Loo, Ostade, Berghem, Pijnacker, Jan Steen en veel andere groote Meeſters, 2 Ooſtindiſche verlackte Cabinetten, een Cabinet met Laden en cierlijck in Schilpat ingeleyt, op een Voet: Welck alles Daegs voor de Verkopinge aldaer ſal kunnen geſien werden.
      Op Maendag, den 13 Mey, 1697, ſal men tot Rotterdam op de Hoogſtraet in de Parel verkopen een Franſſe Kantwinckel, beſtaende in alderley Goude en Silvere Kanten en Galonnen, allerley Zijde Gimpen en Galonnen, Brabantſe gewerckte Kanten, alderley genaeyde Kanten, als Point de Lareyne, Point de Spange, Point de France, Point de Veniſe, met en ſonder Opwerck, verſcheyde Gaſen, Waeyers, Handſchoenen en veel andere Franſſe Krameryen, eenige Ooſtindiſche Waren van Chitſen en Catoenen.
      T. Remſchet, Vendumr. van ’s Gravanhage, ſal op Dingsdag, den 14 Mey, ten ſijnen Huyſe op de Pavillioensgracht verkopen allerhande Meubele Goederen van Cabinetten, Ledikanten, Spiegels, Stoelen, Schilderyen, veelderhande Porceleynen en verderen Huysraed, gelijck ook Blaeuwe met Gout en Silver geboorde Rocken; mitsgaders eenige Koetſen: Welke laetſte op de Middag ten half 12 ſullen verkocht werden.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (14 mei 1697) ‘Men is van meeninge, op Vrydag, den 17 Mey, 1697, by openbare Opveylinge te verkopen [...]’, Oprechte Haerlemsche Courant, [p. 2].