Oprechte Haerlemsche Courant/Jaargang 1737/Nummer 6/'s Gravenhage den 5 February

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘’s Gravenhage den 5 February’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Oprechte Haerlemse Courant, donderdag 7 februari 1737, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ] ’s Gravenhage den 5 February. By den Raed van State is den Heer Carel Jan Spiering aengeſteld tot Ontfanger van de Verpondingen te Sluys in Vlaenderen, in plaets van den Heer en Mr. Cornelis Keyſer, die daer van ſijn demiſſie verſogt en bekomen heeft. De Generael de Broſs, Extraordinaris Envoyé en Plenipotentiaris van den Coning Auguſtus van Polen, die met Heeren van de Regeering in geſprek is geweeſt, heeft van middag den Heer Robbinſon, en verſcheyde uytheemſe Miniſters en andere Perſoonen van diſtinctie getracteert. Giſteren avond is omtrent Scheveningen geſtrand een Frans Schip met drie Maſten, met Granen geladen, en uyt de Ooſtzee na Vrankrijck gedeſtineert; zijnde van het, ſelve 9 Man en een Jonge met de Boot afgekomen. Eenige Heeren Gedeputeerden van de Weſt-Indiſe Compagnie zijn alhier gearriveert, en met haer Hoog Mog. Preſident in geſpreck geweeſt.