Oprechte Haerlemsche Courant/Jaargang 1737/Nummer 6/By D. Vreek, en Comp. t'Amsterd. (...) is in Commissie 't Opregte wijdvermaerde Aqua Opthalmica Anglicana Mirabilis of Wonderlijk Engelsch Oogwater

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘By D. Vreek, en Comp. t'Amsterd. [...] is in Commissie 't Opregte wijdvermaerde Aqua Opthalmica Anglicana Mirabilis of Wonderlijk Engelsch Oogwater, [...]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Oprechte Haerlemse Courant, donderdag 7 februari 1737, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ] By D. VREEK, en Comp. t’Amſterd. in de Pylſteeg in ’t Sterretje, Rotterd. Wed. Haesverberg en Dord Walpot, is in Commiſſie ’t Opregte wijdvermaerde AQUA OPTHALMICA ANGLICANA MIRABILIS of Wonderlijk ENGELSCH OOGWATER, welk dierbaer Middel in ’t kort geneeſt alle roode en tranende Oogen, de Staert of Cataracta, en nfallibel de Gutta Serena, ook indien er Vlekken, Peerels of Nagels buyten op ’t Oog zijn, al waer alles vrugteloos gebruykt, ’t ſwakke Gezigt dus verſterckende, dat men geen Brillen nodig heeft: ’t Flesje à 18 Stuyvers.