Oprechte Haerlemsche Courant/Jaargang 1737/Nummer 6/De gecommitteerde raden van de Staten van Holland en West-Vriesland, adverteren by desen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De gecommitteerde raden van de Staten van Holland en West-Vriesland, adverteren by desen, [...]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Oprechte Haerlemse Courant, donderdag 7 februari 1737, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ] DE GECOMMITTEERDE RADEN VAN DE STATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, adverteren by deſen, dat de Beſtedingen van de conſiderable Aard-Rijs-Timmer- en Metſel-Wercken, by eenige voorige Couranten geſpecificeert, en welcke Beſtedingen by deſelve Couranten ook waren geſteld te ſullen worden gedaen op den agtſte deſer maend February, op dien dag haer voortgang niet ſullen konnen hebben, alſoo het hooge Water, dat’er al eenigen tijd is geweeſt, en noch is, het nodige Afbakenen en andere ſaken belet: Sullende haer Ed. Mog. de nadere dag tot het doen van de voorſz. Beſtedingen door de Courauten laten bekend maken ſoo haeſt ſulks mogelijck ſal zijn.