Opregte Haarlemsche Courant/1888/Nummer 45/Amsterdam, 21 Februari

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Amsterdam, 21 Februari’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Oprechte Haarlemsche Courant, woensdag 22 februari 1888, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  Amsterdam, 21 Februari. Gisteren avond is nu ook de Kiezersvereeniging „Grondwet” vergaderd geweest om hare candidaten voor de Tweede Kamer te benoemen. De candidatuur van mr. De Beaufort werd met warmte verdedigd door prof. Quack, nadat de voorzitter, mr. N. G. Pierson, op zijne vraag of de heer De B. zich eene candidatuur zou laten welgevallen, had medegedeeld dat hij dit van omstandigheden zou laten afhangen. Ook de heer Heldt werd met aandrang aanbevolen, vooral ook omdat zijne verkiezing in zijn district niet zeker scheen te zijn en hij in de Kamer niet meer mocht ontbreken. De slotsom was, dat benoemd werden de heeren: J. T. Cremer met 70, J. G. Gleichman met 69, mr. A. F. K. Hartogh met 69, mr. J. P. R. Tak van Poortvliet met 69, jhr. mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg met 68, mr. W. H. de Beaufort met 68, A. Gildemeester met 68, mr. A. Kerdijk met 57, J. D. Veegens met 37 stemmen. De heer B. H. Heldt verkreeg 36 stemmen. Er waren 71 stemmen uitgebracht.
 Tot candidaat voor de Provinciale Staten werd met 43 van de 66 stemmen (21 blanco biljetten) de heer Willeumier benoemd.