Opregte Haarlemsche Courant/1888/Nummer 45/Op de heden door de heeren Fr. Muller & Co. en Van Pappelendam & Schouten in den Brakken Grond te Amsterdam gehouden veiling

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Op de heden door de heeren Fr. Muller & Co. en Van Pappelendam & Schouten in den Brakken Grond te Amsterdam gehouden veiling […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Oprechte Haarlemsche Courant, woensdag 22 februari 1888, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  Op de heden door de heeren Fr. Muller & Co. en Van Pappelendam & Schouten in den Brakken Grond te Amsterdam gehouden veiling der belangrijke collectie oude schilderijen en antiquiteiten uit het kabinet van den heer S. B. Bos te Harlingen zijn o. a. de volgende hooge prijzen besteed. No 1. Aart van Antum „Passeren vant Statenyacht voorbij Isselmonde Augustus MDCXVII” ƒ 205. No 3 en 4 Arent Arentsen, visschers en jagers, visschers en landlieden ƒ 560. No 8 en 9. G. Ban, twee portretten, ƒ 605. No 14. Sybrant van Beest, varkenmarkt, ƒ 400. No 15. C. Bega, de kasteleines, ƒ 400. No 16. Dezelfde , herberg, ƒ 180. No 18. J. Beuckelaer, vette keuken, ƒ 1690. No 19. A. H. van Beyeren, visch ƒ 590. No 24. P. Bout, halt voor eene herberg, ƒ 145. No 26 en 27. R. Brakenburg, sober maal en goede sier, ƒ 500. No 34 Jan van Bijlert, Hollandsche familie, ƒ 680. No 38 P. Claesz, stilleven, ƒ 380. No 40 A. van Croos, landschap met rivier, ƒ 250. No 47 J. van Duynen, visch, ƒ 130. No 49 G. van den Eeckhout, de hermiet, ƒ 330. No 50 A. Elzheimer, Salomo schatten voor den tempel ontvangende, ƒ 170. No 56 H. Goltzius, de conchylioloog, ƒ 285. No 57 J. van Goyen, het bolwerk, ƒ 2000. No 58 de Haarlemmermeer, ƒ 560. No 61 J. Hannot, vruchten, ƒ 161. No 62 W. Claesz. Heda, familieportretten, ƒ 955. No 63 C. de Heem, vruchten, ƒ 225. No 65 Th. Helmbreker, bedeeling, ƒ 255. No 66 B. van der Helst, twee portretten, ƒ 1500. No 72 J. Jordaens, kop van een dronkaard, ƒ 170. No 76 en 77, N. v. L. Lius, bloemen en vruchten, ƒ 205. No 81 Jan Lis, binnenhuis, ƒ 310. No 82 N. Maes, portret, ƒ 700. No 95 en 96 M. J. Mierevelt, portretten, ƒ 940. No 97 W. van Mieris, ƒ 130. No 100 J. M. Molenaer, familiefeest, ƒ 155. No 102 Klaes Molenaer, Hollandsch dorp, ƒ 510. No 103 dezelfde, dorp en vaart, ƒ 315. No 110 J. L. E. Morgenstern, kerk van binnon, ƒ 130. No 111 dezelfde, idem, ƒ 125. No 117 E. H. v. d. Neer, admiraal De Ruyter en zijn gezin, ƒ 690. No 118 C. Netscher, kinderportretten, ƒ 290. No 119 J. Ochtervelt, triktrakspelers, ƒ 350. No 120 M. v. Oosterwijk en W. Vaillant, vrouwebuste, ƒ 800. No 123 A. Palamedesz, een conversatie, ƒ 230. No 132 W. Romeyn, landschap in Italie, ƒ 185. No 133 P. P. Rubens en Jan Breughel (de Fluweelen), eene heilige, ƒ 250. No 140 B. v. S., herberg, ƒ 400. No 142 M. Simons, najaarsvruchten, ƒ 300. No 143 dezelfde, stilleven, ƒ 235. No 144 dezelfde, vruchten, ƒ 310. No 145 J. van Son, vruchten, ƒ 290. No 147 J. A. van Staveren, grijsaard den Bijbel lezende, ƒ 370. No 151 A. Storck, zeehaven in de Levant, ƒ 280. No 152 D. Teniers (de oude), dorpsschool, ƒ 200. No 154 A. Terwesten, Venus en Adonis, ƒ 116, en no 155 van denzelfde, Diana en hare nymphen ƒ 133. No 161 J. v. d. velde, mansportret, ƒ 290. No 162. A. P. v. d. Venne, „’t Is jammerlyck”, ƒ 116. No 167. J. Verholje, portret van patriciër en zijne vrouw, ƒ 172. No 169. H. Verschuring, vertrek naar de jacht, ƒ 160. No 170. Jan Victors, Hollandsch landschap, ƒ 1550. No 171. D. Vinckeboons, Vlaamsche kermis, ƒ 550. No 177. P. Wouwerman, wit paard, ƒ 130. No 178. Dezelfde, ruitergevecht, ƒ 265. No 184. C. Puytlinck alias Trechter, dood gevogelte, ƒ 405. No 185. C. Troost, ƒ 395. No 186. Jacob de Wit, ƒ 1500. No 187. H. Goltsius, ƒ 725, enz.