Opregte Haarlemsche Courant/1888/Nummer 45/Rotterdam, 21 Februari

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Rotterdam, 21 Februari’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Oprechte Haarlemsche Courant, woensdag 22 februari 1888, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  Rotterdam, 21 Februari. In de heden middag gehouden vergadering der Maatschappij tot verkoop en bebouwing van gronden op Fijenoord is het jaarverslag en de rekening goedgekeurd. Gedurende het afgesloten tijdvak werden verkocht 6010 vierk. M. met eene opbrengst van ƒ 142 268,98½. Na afschrijving bedraagt het batig saldo der winst- en verliesrekening ƒ 18 419,99½, dat aan het hoofd „bouwgronden” ten bate komt. De bouwgronden komen op de balans voor tot eene waarde van ƒ 2 399 946,97½ en bestonden op 31 Dec. te zamen uit 60 109 vierk. M.
 – De afdeeling Rotterdam der Ned. Vereeniging tot bescherming van Dieren heeft in het afgeloopen jaar niet minder dan 1103 onbeheerde honden doen afmaken. Het nadeelig saldo der rekening bedraagt ƒ 241,39½. De Vereeniging telt 770 leden.