Opregte Haarlemsche Courant/1888/Nummer 45/Toen in de laatste algemeene vergadering der Vereeniging voor Volksonderwijs

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Toen in de laatste algemeene vergadering der Vereeniging voor Volksonderwijs, […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Oprechte Haarlemsche Courant, woensdag 22 februari 1888, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  Toen in de laatste algemeene vergadering der Vereeniging voor Volksonderwijs, den 31sten Mei van het vorige jaar te Amsterdam gehouden, door den heer J. Versluys in overweging was gegeven of, zooals in het verslag dier vergadering vermeld staat, „thans niet dienstig zou zijn eenige rechtsgeleerden uit te noodigen om alvast een wetsontwerp op den leerplicht in gereedheid te brengen en alzoo bedenkingen tegen de uitvoerbaarheid reeds vooraf te ontzenuwen”, werd door den voorzitter geantwoord, „dat het hoofdbestuur dit denkbeeld gaarne in ernstige overweging zal nemen”.
 Zoo is inderdaad geschied. Het besloot (zoo meldt het Volksblad) de heeren mrs. H. Ph. de Kanter te Brielle, M. C. J. Willeumier te Amsterdam en jhr. L. F. H. Michiels van Kessenich te Roermond uit te noodigen om aan dit denkbeeld, zoo mogelijk, uitvoering te geven; ean welke uitnoodiging genoemde heeren bereidwillig hebben voldaan.
 Aan een en ander openbaarheid te geven, behoorde natuurlijk niet aan het hoofdbestuur der Vereeniging, maar uitsluitend aan de drie heeren, die, geheel vrijwillig en zonder eenig uitdrukkelijk mandaat, de taak hadden aanvaard, de uitvoerbaarheid van het beginsel van den leerplicht door het formuleeren van een wetsontwerp aan te toonen. Zooals men weet, heeft thans een lid dier commissie, de heer De Kanter, zelf het geheim opgeheven.