Ordinaris Dingsdaeghse Courante/1640/Nummer 23/Wt Neurenburch den 26 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wt Neurenburch den 26 dito. [= 26 mei 1640]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Ordinaris Dingsdaeghse Courante, dinsdag 5 juni 1640, [p. 1-2]. Publiek domein.
[ 1 ]

Wt Neurenburch den 26 dito.

 Den Oversten Slangh heeft eenige troupen vande Keysersche geslagen, ende 5 Standaerden aen sijn Excellentie doen presenteren. Men secht dat de Keysersche retireren naer Voytlandt, ende geen stant houden willen, indien sulcx continueert mocht sijn Excellentie Banier wel naer Leypsich gaen, heeft veel ghereetschap van Vyerwercken ende andere Materialen by hem: hy heeft den Oversten Arnits tot Commandeur in Erffort gelaten.
 Dewijl Banier eenige Saxische Soldaten sonder rantsoen heeft los gelaten, is oock een Saxische Trompetter met eenige gevangene Sweetsche tot Erffort gecomen.
 De Sweetsche hebben Cala ende Catsensteyn [ 2 ] ingenomen, de Beyersche hierom gelegen zijn alle vertrocken. In der Slesien heeft den Generael Major Stalhans den Grave van Mansvelt geslagen, ende laet de Schants tot Crossen een pas tegens der Slesien, ende der Merck Brandenburch seer fortificeren, insghelijcken doet hy met de Schants aen de Riviere de Pober, vallende inde Oder.